13.11.20 – Kl. branżowa – Edukacja dla bezpieczeństwa. – Ewakuacja.

Rodzaje ewakuacji

Ewakuacja I stopnia (zagrożenie miejscowe) polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia z miejsc, w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie, poza strefę zagrożenia (na przykład pożar).

Zdjęcie przedstawia ewakuację grupy ludzi z budynku. Ulica. Słoneczny dzień. Na pierwszym planie, po lewej stronie, czerwony wóz strażacki. Wóz strażacki skierowany w prawo. Na prawo od wozu, chodnik. Wzdłuż chodnika prowadzeni są mieszkańcy. Z przodu grupy strażnik. Strażnik ubrany w kombinezon ochronny oraz czerwony kask. Za ludźmi, w tle zdjęcia, wysoki szary budynek.

Ewakuacja II stopnia polega na wcześniej przygotowanym, planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia w związku z wystąpieniem wielkoobszarowych zagrożeń (obejmujących gminę, powiat, województwo, czy nawet region). Na przykład powodzi.

Powódź w Opolu - 1997 rok (Powódź tysiąclecia) - YouTube

Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia podczas stanu podwyższonej gotowości obronnej państwa. Na przykład wojna.

Wielka ewakuacja 1939-1940 - Polskie Siły Zbrojne poza krajem - Przystanek  Historia

Podczas II Wojny Światowej ewakuacji nie raz podlegało kilka milionów czy nawet kilkanaście milionów osób (ZSRR). Często ewakuowano całe miejscowości i fabryki wraz z wyposażeniem.

Ewakuacja z budynku

Dla każdego obiektu użyteczności publicznej muszą być opracowane procedury postępowania na wypadek ewakuacji.

Podstawowe zasady:

– podporządkuj się poleceniom,

Osoba koordynująca ewakuację w pobliżu wyjścia, co wskazuje tabliczka z takim właśnie napisem, woła grupę uczniów z nauczycielem i wskazuje im kierunek, w którym powinni się udać.

Do czasu przybycia straży pożarnej ewakuacją powinna kierować osoba kompetentna (dyrektor szkoły, nauczyciel). Nie wolno dopuścić do wybuchu paniki.

– zachowaj spokój,

Rysunek przedstawia rozwidlający się na końcu korytarz i kłęby dymu unoszące się pod sufitem. Na pierwszym planie pokazany jest od tyłu uczeń patrzący na ścianę z tablicą informującą o kierunku drogi ewakuacji. Na samym końcu korytarza w rozwidleniu identyczny znak wskazuje odnogę w prawo.
Ilustracja przedstawia sytuację, w której uczniowie stoją przed drzwiami windy chcąc z niej skorzystać. Widoczny jest też dym unoszący się pod sufitem. Rysunek jest przekreślony czerwoną kreską na znak, że w tej sytuacji jest to postępowanie niedopuszczalne. W trakcie ewakuacji nie należy korzystać z wind.

– chroń drogi oddechowe,

– utrzymaj kontakt z grupą,

Rysunek podobny do zamieszczonego powyżej. Różnica polega na tym, że grupę uczniów prowadzi osoba wyraźnie starsza, w marynarce i z teczką pod pachą, a więc nauczyciel. Z kolei dziewczyna, która na poprzedniej ilustracji zamykała pochód, tutaj jest odwrócona i idzie w innym kierunku. Rysunek jest przekreślony czerwoną kreską na znak, że w tej sytuacji jest to postępowanie niedopuszczalne. Od momentu rozpoczęcia ewakuacji do jej zakończenia nie należy odłączać się od grupy, ani wykonywać czynności sprzecznych z poleceniami prowadzącego.

Znaki ewakuacyjne

Ilustracja zawiera zestawienie jedenastu znaków ewakuacyjnych, ustawionych w sześciu grupach, po trzy pola w wierszu. Grupy są podpisane, a każdy znak ma postać prostokąta lub kwadratu z zielonym tłem i białymi nadrukami. Pierwszy zestaw znaków wskazuje kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dwóch wariantach: lewo- i prawokierunkowym. Na znakach przedstawiono ludzką postać biegnącą w stronę prostokąta symbolizującego drzwi, co dodatkowo podkreśla strzałka. Druga grupa znaków przedstawia strzałki skierowane w różnych kierunkach, którymi oznacza się drogi ewakuacyjne. Trzecia grupa znaków przedstawia postać biegnącą w kierunku schodów i strzałkę pokazującą kierunek w górę lub w dół. Jest to informacja, że droga ewakuacyjne prowadzi schodami. Czwarta grupa znaków oznacza drzwi ewakuacyjne i są to kwadratowe prostokąty symbolizujące drzwi na tle których widoczna jest postać biegnąca w lewo lub w prawo. Piąta grupa zawiera tylko jeden znak, tablicę z napisem wyjście ewakuacyjne. I wreszcie szósta, ostatnia grupa również zawiera jeden znak informujący o miejscu wyznaczonym na zbiórkę ewakuacyjną. Oprócz napisu Miejsce zbiórki do ewakuacji w dolnej części, zawiera on piktogram składający się z grupy ludzkich postaci oraz czterech ukośnych strzałek skierowanych w stronę zgrupowania.

Zadanie do wykonania:

Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/a/ewakuacja-ludnosci-i-zwierzat/DJuI5uVLT

Opracowano: Tamila Mukha

Udostępnij:

Kategorie