Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/23

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie  roku 2022/2023 dla całego Centrum Edukacyjno-Terapeutyczno-Diagnostycznego w Kup, odbędzie się 1 września 2022 r. (czwartek). 

Dzieci przedszkolne spotkają się na podwórku przedszkolnym przy ul. Karola Miarki 3 o godz. 9:00,  

Uczniowie Szkoły Podstawowej spotkają się  na dziedzińcu Zespołu Szkół przy ul. Karola Miarki 10 -12, o godz. 9:30

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej I Stopnia na dziedzińcu Zespołu Szkół przy ul. Karola Miarki 10-12 o godzinie 10:30 

Spotkanie uczestników Warsztatów Socjoterapeutycznych odbędzie się o godz. 12:00 przy ul. Stawowej 4. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach.


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Category : Aktualności

Zapraszamy na UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 w dniu 24 czerwca

– 9:00 – Przedszkole

– 10:00 – Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do pracy, Szkoła Branżowa I -go stopnia.


Festyn rodzinny

Category : Aktualności

Szanowni Rodzice.

W dniu 11.06.2022 (sobota) w godzinach 11:00 – 14:00 zapraszamy na rodzinne spotkanie, które odbędzie się w Zespole Niepublicznych Szkół w Kup ul. Karola Miarki 10-12.

Spotkania będą odbywały się w gronach klasowych, o ich przebieg i organizację zadbają wychowawcy. Serdecznie zapraszamy do przybycia oraz prosimy o wytypowanie Drużyny Rodziców (4 osoby), która o godz. 13:00 rozegra mecz unihokeja z Drużyną Pracowników o Puchar Przewodniczącego Rady Rodziców.

Zapraszamy,

Dyrekcja oraz pracownicy Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup.


Autyzm. Nie możemy czekać. Kampania i petycja Porozumienia AUTYZM-POLSKA w Miesiącu Świadomości Autyzmu

W kwietniu, Miesiącu Świadomości Autyzmu, organizacje zrzeszone w Porozumieniu Autyzm-Polska będą prowadziły kampanię na rzecz dorosłych osób z autyzmem pod hasłem „Autyzm. Nie możemy czekać”.

 Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu jest członkiem Porozumienia Autyzm-Polska od początku jego istnienia.

Głównym elementem kampanii jest petycja, adresowana jest do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, dotycząca mieszkania, pracy i aktywności dorosłych osób z autyzmem. Można ją przeczytać i podpisać na stronie petycjeonline.com:

https://www.petycjeonline.com/autyzm_nie_moemy_czeka_petycja_w_sprawie_dorosych_osob_z_autyzmem

Pełny tekst petycji z podpisami przedstawicieli wszystkich 30 organizacji członkowskich z całej Polski, zamieszczamy także poniżej. Podpisy pod petycją będziemy zbierali przez cały kwiecień.

Będziemy także zamieszczali w mediach społecznościowych apele rodziców o rozwiązania prawne, które zapewnią dobre życie dorosłym osobom z autyzmem także po śmierci opiekujących się nimi członków rodziny. Zachęcamy wszystkich do włączania się do naszej kampanii.

Działamy wspólnie, bo chcemy być skuteczni. Chcemy, żeby efektem kampanii były zmiany ustawowe, które zakończą cierpienie tysięcy polskich obywateli z autyzmem. W Porozumieniu Autyzm-Polska mamy doskonałych ekspertów, wiemy, jak rozwiązywać problemy ludzi z autyzmem. Opracowaliśmy m.in. koncepcję Wspólnot Domowych – kameralnych miejsc zamieszkania dla osób z autyzmem:

TEKST PETYCJI POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA:

Do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, do wiadomości Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Autyzm. Nie możemy czekać!

Czekamy już wiele lat. My i nasze dzieci. Starzejemy się razem z nimi. Boimy się o ich przyszłość. System wsparcia, jaki mamy w Polsce nie gwarantuje, że będzie ona bezpieczna. System wymaga pilnych zmian. W Porozumieniu Autyzm-Polska dobrze wiemy, jakie zmiany są konieczne, i apelujemy o nie od dawna. A dziś – w kwietniu, Miesiącu Świadomości Autyzmu, my się ich po prostu domagamy.

Żądamy miejsc do godnego życia dla dorosłych osób z autyzmem. Wielkie domy pomocy społecznej są dla nich koszmarem, który kończy się często fizycznym okaleczeniem i przedwczesną śmiercią. Konieczne są kameralne miejsca zamieszkania, Wspólnoty Domowe. Opracowaliśmy ich koncepcję, jest gotowa.

Żądamy także wsparcia pracy dla osób z autyzmem. U naszych zachodnich i północnych sąsiadów potrafią ją zapewnić. Dorosły człowiek, jeśli tylko może, powinien pracować. Jeśli nie jest w stanie, trzeba zapewnić mu wsparcie pozwalające na rehabilitację i aktywne, rozwijające go spędzanie czasu.

Porozumienie Autyzm-Polska zrzesza 30 organizacji działających na rzecz osób z autyzmem. Większość z nich założyli rodzice osób ze spektrum. Dobrze wiemy, że osoby z autyzmem nie mogą dłużej czekać na odpowiednie wsparcie i bezpieczną przyszłość. Wiemy, co trzeba zmienić, znamy dobre przykłady z innych krajów europejskich.

Domagamy się:

– zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo wsparcia mieszkalnictwa dla osób, które nie są w stanie żyć samodzielnie, w tym dla osób z autyzmem;

– zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo wsparcia pracy i aktywności tych osób.

Hasło tegorocznej kampanii Porozumienia w Miesiącu Świadomości Autyzmu brzmi: „Autyzm. Nie możemy czekać”.

My, rodzice, nie możemy dłużej czekać. Czas na decyzje rządzących.

Poparcia udzielają:

Michał Wroniszewski – Przewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Małgorzata Rybicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku,

Wiceprzewodnicząca Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Edward Bolak – Wiceprzewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Sebastian Cycuła – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze, Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Bogumiła Dudkowska-Bronecka – Wiceprezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA 

Agnieszka Haremska – Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Karolina Bajer – Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Marcin Kruhlej – Wiceprezes Zarządu

Grażyna Bałza vel Betuza – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL, Warszawa

Izabela Broczkowska – Prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS, Warszawa

Anna Chwałek – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej

Bożena Fryc – Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, Nowy Sącz

Barbara Górna-Bryzek – Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej, Marek Hoffmann – Wiceprezes Zarządu, Rozetta Michnik – Członek Zarządu, Joanna Gil –

Członek Zarządu, Katarzyna Gala – Członek Zarządu

Małgorzata Jabłońska – PrezesStowarzyszenia Towarzystwo Autyzmu w Toruniu

Monika Kłeczek – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami Pokrewnymi AS, Bielsko-Biała, Adam Wrzesiński – Wiceprezes

Adam Kompowski – Prezes Zarządu Fundacji Dom Autysty w Poznaniu, Hanna Barełkowska, Wiceprezes Zarządu, Marlena Nowicka-Kompowska, Członek Zarządu

Katarzyna Kowalska – Prezes Fundacji Być jak inni w Ciechanowie, Małgorzata Kowalska, Zastępca Prezesa, Joanna Sadowska, Członek Zarządu

Krystyna Kobel Buys – Prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna, Mikoszów

Elżbieta Krysiewicz – Członek Zarządu Fundacji Oswoić Świat, Białystok

Urszula Kubicka-Formela – Prezes Zarządu, Fundacja Niebieski Szlak, Gdynia

Jan Maciejowski – Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Krakowie, Beata Nowak, Wiceprezes Zarządu, Grażyna Dybał, Skarbnik Zarządu

Jerzy Michno – Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju, Olsztyn

Iwona Mróz – Prezes, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie

Romana Olkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

Małgorzata Paciejewska-Sokołowska – Wiceprezes Zarządu Oddziału, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, Prezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Paulina Papka – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach, Przewodnicząca

Alina Perzanowska – Prezes Zarządu Fundacji Wspólnota Nadziei, Kraków

Agata Pieniążek – Prezes Stowarzyszenia Solis Radius, Rzeszów

Anna Prokopiak – Prezes Zarządu Fundacji Alpha, Lublin

Anna Rozetti Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi

Katarzyna Rybicka – Wiceprezes Fundacji Autyzm Up, Kraków

Elżbieta Sobolewska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu

Gabriela Strąk – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym SPONiA, Węgrów, Urszula Krasnodębska – Wiceprezes, Katarzyna Gierej – Członek Zarządu, Iwona Zarzycka – Członek Zarządu, Jolanta Osiadacz – Członek Zarządu, Małgorzata Krynicka – Pełnomocnik Zarządu

Alicja Winiszewska – Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, Wrocław

Aneta Wojciechowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, Poznań


Podziękowania

Category : Aktualności

Szanowni Państwo.

Dziękujemy za zaangażowanie oraz wielkie serce włożone w  wsparcie członków rodziny naszej uczennicy, którzy ewakuowali się z  terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie.
Z wyrazami szacunku Dyrekcja i pracownicy szkoły.
#SolidarnizUkrainą


Kółko informatyczne

Category : Aktualności

Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. To cykl BEZPŁATNYCH zajęć kółka informatycznego z algorytmiki i programowania. W ramach projektu szkoła otrzymała zestaw programowalnych systemów robotycznych.Zestaw umożliwia budowę robotów, realizujących funkcje: poruszania się po płaskich powierzchniach, śledzenia linii i wykrywania kontrastowych elementów na podłożu, wykrywania przeszkód i pomiaru odległości do nich, reakcji na światło i dotyk, sygnalizacji akustycznej i optycznej, sterowania z pilota, komunikacji z innymi robotami, programowania w trybie bezprzewodowego połączenia z PC i tabletami.
Warsztaty dla rodziców – Mam dziecko z autyzmem

W dniu 08.12.2021 o godzinie 16:30 zapraszamy rodziców do udziału w bezpłatnych warsztatach „Mam dziecko z autyzmem”.

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup.

Kup ul. Karola Marki 10-12.

Zapisy pod numerem telefonu: 77 4695668.Kategorie

wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930