16.04.21. – Kl. branżowa. – EDB. – Odmrożenie. Pierwsza pomoc.

Witam.

Zapraszam na zajęcia na Zoomie o godz. 11:00.

Link do podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-i-odmrozenia/D10Ib6yPp

Zadanie do wykonania:

Przygotowano: Tamila Mukha


09.04.21. – Kl. branżowa. – EDB. – Pierwsza pomoc podczas dławienia się.

Witam.

Zapraszam na zajęcia na Zoomie o godz. 11:00.

Link do podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/dlawienie-sie-cialem-obcym/DbueshETV

Zadanie do wykonania:

Przygotowano: Tamila Mukha


05.03.21. – Kl. branżowa. – EDB. – Zasady zdrowego stylu życia.

Witam.

Spotykamy się na Zoomie o godzinie 11:00.

Podaję link do podręcznika:

https://www.notion.so/Zdrowie-jako-warto-Zasady-zdrowego-stylu-ycia-64f81fc2144b4f50bb14fd9d5b1f8ce7

Zadanie do wykonania:

 1. Wymień czynniki mające wpływ na zdrowie.
 2. Podaj po 5 przykładów zachowań prozdrowotnych i zachowań ryzykownych
 3. Przedstaw zasady zdrowego żywienia.

Przygotowano: Tamila Mukha


26.02.21 – Kl. branżowa. – EDB. -Środki ochrony osobistej dla ratownika.

Witam.

Spotykamy się na Zoomie o godzinie 11:00.

Podaję link do podręcznika:

https://www.notion.so/Bezpiecze-stwo-na-miejscu-zdarzenia-443ab5c58d024c99a5afe9d8fc3654e4

Zadanie do wykonania:

 1. Wyobraź sobie, że jesteś nad jeziorem i widzisz, że ktoś tonie. Co powinieneś zrobić w takiej sytuacji?
 2. Wymień zagrożenia dla ratownika w miejscu wypadku.

Przygotowano: Tamila Mukha


27.11.20. – Kl. branżowa. – EdB. – Zasady postępowania podczas pożaru.

Próba ugaszenia ognia w zarodku – odciąć dopływ powietrza :

zarzucenie koca

Ozinhome Koc z wełny czesankowej Merynos 100x120 9344046406 - Allegro.pl
Zdjęcie przedstawia zainscenizowaną scenę gaszenia palącej się na człowieku odzieży. Scena rozgrywa się w plenerze, z lewej strony kadru pod ścianą starego budynku stoi młoda dziewczyna, której kurtka płonie. Z prawej strony biegnie w jej stronę druga dziewczyna z dużym kocem w rękach, którego ma zamiar użyć do zduszenia płomieni.

Nie nadają się tkaniny syntetyczne, folia

zalanie wodą

Woda! Wszędzie woda
Wiadro CURVER 16l - ZieloneFototapeta Poliwęglan plastikowa butelka wody mineralnej samodzielnie na białym tle • Pixers® - Żyjemy by zmieniaćWęże ogrodowe. Jak wybrać wąż do polewania roślin w ogrodzie - murator.pl

Wodą nie wolno gasić płonących urządzeń pod napięciem, olejów

zasypanie piaskiem

Piaskownica na plac zabaw 1500 x 1500 brązowa - Ogrodosfera.pl

użycie gaśnicy.

Jeżeli mimo prób opanowania ognia pożar się rozpowszechnia, należy się wycofać.

Zawiadomienie straży pożarnej

W rozmowie określamy:

miejsce zdarzenia (adres)

co się pali (budynek, mieszkanie, szkoła)

czy są poszkodowani

Ewakuacja podczas pożaru:

zabezpieczenia dróg oddechowych

Filtry przeciwpyłowe, maski ochronne, zabezpieczenie dróg oddechowych - ElanVital

poruszanie się na czworakach

Wyścigi na czworaka, czyli wszystko o raczkowaniu

przemieszczanie się wzdłuż ścian

Rysunek przedstawia korytarz oglądany z boku. Wnętrze jest już mocno zadymione, uczniowie idą schyleni, trzymając głowy nisko i poniżej widocznej warstwy dymu. Cała trójka przemieszcza się przy ścianie, nie wychodząc na środek korytarza.

nie korzystać z windy

Ilustracja przedstawia sytuację, w której uczniowie stoją przed drzwiami windy chcąc z niej skorzystać. Widoczny jest też dym unoszący się pod sufitem. Rysunek jest przekreślony czerwoną kreską na znak, że w tej sytuacji jest to postępowanie niedopuszczalne. W trakcie ewakuacji nie należy korzystać z wind.

udać na miejsce zbiorki ewakuowanej ludności.

Ilustracja zawiera zestawienie jedenastu znaków ewakuacyjnych, ustawionych w sześciu grupach, po trzy pola w wierszu. Grupy są podpisane, a każdy znak ma postać prostokąta lub kwadratu z zielonym tłem i białymi nadrukami. Pierwszy zestaw znaków wskazuje kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dwóch wariantach: lewo- i prawokierunkowym. Na znakach przedstawiono ludzką postać biegnącą w stronę prostokąta symbolizującego drzwi, co dodatkowo podkreśla strzałka. Druga grupa znaków przedstawia strzałki skierowane w różnych kierunkach, którymi oznacza się drogi ewakuacyjne. Trzecia grupa znaków przedstawia postać biegnącą w kierunku schodów i strzałkę pokazującą kierunek w górę lub w dół. Jest to informacja, że droga ewakuacyjne prowadzi schodami. Czwarta grupa znaków oznacza drzwi ewakuacyjne i są to kwadratowe prostokąty symbolizujące drzwi na tle których widoczna jest postać biegnąca w lewo lub w prawo. Piąta grupa zawiera tylko jeden znak, tablicę z napisem wyjście ewakuacyjne. I wreszcie szósta, ostatnia grupa również zawiera jeden znak informujący o miejscu wyznaczonym na zbiórkę ewakuacyjną. Oprócz napisu Miejsce zbiórki do ewakuacji w dolnej części, zawiera on piktogram składający się z grupy ludzkich postaci oraz czterech ukośnych strzałek skierowanych w stronę zgrupowania.

Środki gaśnicze

Obejrzyj film na stronie https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/D160vnI1p

Znaki przeciwpożarowe

Zadanie:

1. Wymień zasady ewakuacji podczas pożaru

2. Czy można gasić wodą palący się olej?

3. W jaki sposób możemy pogasić palącą się odzież na człowieku?

Opracowano: Tamila Mukha


20.11.20 – Kl. branżowa. – Edukacja dla bezpieczeństwa. – Zagrożenia pożarowe.

Czym jest pożar?

Obejrzyj film pt. Trójkąt spalania na stronie https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/D160vnI1p

Pożarowi zazwyczaj towarzyszą następujące zjawiska:

 • płomień, którego temperatura może różnić się w zależności od rodzaju materiału, jaki ulega spalaniu – im jaśniejszy, tym wyższa jest jego temperatura;
 • dym, który może mieć barwę niebieską, białą lub żółtą oraz gorzkawy lub słodkawy posmak, co wskazuje na obecność substancji trujących;
 • produkty spalania (np. popiół, sadza, dwutlenek węgla).

Rodzaje pożarów

Zadanie do wykonania:

Obejrzyj film pt. Straż pożarna gasząca pożar w fabryce laminatu w Bielsku-Białej na stronie https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/D160vnI1p

Daj odpowiedź na pytanie:

Co mogło być przyczyną pożaru?

Zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru

Opracowano: Tamila Mukha


13.11.20 – Kl. branżowa – Edukacja dla bezpieczeństwa. – Ewakuacja.

Rodzaje ewakuacji

Ewakuacja I stopnia (zagrożenie miejscowe) polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia z miejsc, w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie, poza strefę zagrożenia (na przykład pożar).

Zdjęcie przedstawia ewakuację grupy ludzi z budynku. Ulica. Słoneczny dzień. Na pierwszym planie, po lewej stronie, czerwony wóz strażacki. Wóz strażacki skierowany w prawo. Na prawo od wozu, chodnik. Wzdłuż chodnika prowadzeni są mieszkańcy. Z przodu grupy strażnik. Strażnik ubrany w kombinezon ochronny oraz czerwony kask. Za ludźmi, w tle zdjęcia, wysoki szary budynek.

Ewakuacja II stopnia polega na wcześniej przygotowanym, planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia w związku z wystąpieniem wielkoobszarowych zagrożeń (obejmujących gminę, powiat, województwo, czy nawet region). Na przykład powodzi.

Powódź w Opolu - 1997 rok (Powódź tysiąclecia) - YouTube

Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia podczas stanu podwyższonej gotowości obronnej państwa. Na przykład wojna.

Wielka ewakuacja 1939-1940 - Polskie Siły Zbrojne poza krajem - Przystanek Historia

Podczas II Wojny Światowej ewakuacji nie raz podlegało kilka milionów czy nawet kilkanaście milionów osób (ZSRR). Często ewakuowano całe miejscowości i fabryki wraz z wyposażeniem.

Ewakuacja z budynku

Dla każdego obiektu użyteczności publicznej muszą być opracowane procedury postępowania na wypadek ewakuacji.

Podstawowe zasady:

– podporządkuj się poleceniom,

Osoba koordynująca ewakuację w pobliżu wyjścia, co wskazuje tabliczka z takim właśnie napisem, woła grupę uczniów z nauczycielem i wskazuje im kierunek, w którym powinni się udać.

Do czasu przybycia straży pożarnej ewakuacją powinna kierować osoba kompetentna (dyrektor szkoły, nauczyciel). Nie wolno dopuścić do wybuchu paniki.

– zachowaj spokój,

Rysunek przedstawia rozwidlający się na końcu korytarz i kłęby dymu unoszące się pod sufitem. Na pierwszym planie pokazany jest od tyłu uczeń patrzący na ścianę z tablicą informującą o kierunku drogi ewakuacji. Na samym końcu korytarza w rozwidleniu identyczny znak wskazuje odnogę w prawo.
Ilustracja przedstawia sytuację, w której uczniowie stoją przed drzwiami windy chcąc z niej skorzystać. Widoczny jest też dym unoszący się pod sufitem. Rysunek jest przekreślony czerwoną kreską na znak, że w tej sytuacji jest to postępowanie niedopuszczalne. W trakcie ewakuacji nie należy korzystać z wind.

– chroń drogi oddechowe,

– utrzymaj kontakt z grupą,

Rysunek podobny do zamieszczonego powyżej. Różnica polega na tym, że grupę uczniów prowadzi osoba wyraźnie starsza, w marynarce i z teczką pod pachą, a więc nauczyciel. Z kolei dziewczyna, która na poprzedniej ilustracji zamykała pochód, tutaj jest odwrócona i idzie w innym kierunku. Rysunek jest przekreślony czerwoną kreską na znak, że w tej sytuacji jest to postępowanie niedopuszczalne. Od momentu rozpoczęcia ewakuacji do jej zakończenia nie należy odłączać się od grupy, ani wykonywać czynności sprzecznych z poleceniami prowadzącego.

Znaki ewakuacyjne

Ilustracja zawiera zestawienie jedenastu znaków ewakuacyjnych, ustawionych w sześciu grupach, po trzy pola w wierszu. Grupy są podpisane, a każdy znak ma postać prostokąta lub kwadratu z zielonym tłem i białymi nadrukami. Pierwszy zestaw znaków wskazuje kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dwóch wariantach: lewo- i prawokierunkowym. Na znakach przedstawiono ludzką postać biegnącą w stronę prostokąta symbolizującego drzwi, co dodatkowo podkreśla strzałka. Druga grupa znaków przedstawia strzałki skierowane w różnych kierunkach, którymi oznacza się drogi ewakuacyjne. Trzecia grupa znaków przedstawia postać biegnącą w kierunku schodów i strzałkę pokazującą kierunek w górę lub w dół. Jest to informacja, że droga ewakuacyjne prowadzi schodami. Czwarta grupa znaków oznacza drzwi ewakuacyjne i są to kwadratowe prostokąty symbolizujące drzwi na tle których widoczna jest postać biegnąca w lewo lub w prawo. Piąta grupa zawiera tylko jeden znak, tablicę z napisem wyjście ewakuacyjne. I wreszcie szósta, ostatnia grupa również zawiera jeden znak informujący o miejscu wyznaczonym na zbiórkę ewakuacyjną. Oprócz napisu Miejsce zbiórki do ewakuacji w dolnej części, zawiera on piktogram składający się z grupy ludzkich postaci oraz czterech ukośnych strzałek skierowanych w stronę zgrupowania.

Zadanie do wykonania:

Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/a/ewakuacja-ludnosci-i-zwierzat/DJuI5uVLT

Opracowano: Tamila Mukha


06.11.20 – Kl branżowa – Edukacja dla bezpieczeństwa – Ogłoszenie alarmu.

W Polsce działa system wykrywania skażeń i alarmowania (SWSiA).

Jeżeli w ramach systemu uzyskane zostaną informację o zbliżaniu się zagrożenia, w środkach masowego przekazu nadawane są komunikaty ostrzegawcze. W razie wystąpienia niebezpieczeństwa na objętym nim terenie ogłasza się alarm.

Obejrzyj film:

Należy pamiętać, że sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być zastosowane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Stosowanie ich w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania jest możliwe po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów .

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są przekazywane ludności cywilnej, aby mogła ona w odpowiedni sposób zareagować na zbliżające się zagrożenie. W związku z tym po ogłoszeniu (a także po odwołaniu) alarmu należy zastosować się do fundamentalnych zasad postępowania.
Przede wszystkim nie można poddać się lękowi i panice – stanom naturalnym w sytuacji poczucia zagrożenia i niepewności. Należy unikać rozpowszechniania niesprawdzonych informacji, pochodzących z niepewnych źródeł. Ważne jest trzeźwe myślenie oraz nieuleganie presji otoczenia.

Panika - przyczyny, objawy, leczenie | WP abcZdrowie
Panika – Blog: Twitter Twins

W razie ogłoszenia alarmu należy:

 • przerwać wykonywane czynności;
 • odpowiednio się ubrać;
Jak dopasować ubranie do pogody? Ubrania na każdą pogodę | SuperFalvon
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu lub za pomocą bezpieczników), odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór), wygasić paleniska w piecach, kuchenkach i kominkach;
5 urządzeń elektrycznych które zużywają prąd nawet gdy myślisz, że są wyłączone! Zobacz jak oszczędzić!
Zawory odcinające w domu: dlaczego trzeba i warto je montować
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz (w miarę potrzeb i możliwości) latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
Dokumenty PWPW PL
 • zamknąć okna i drzwi oraz opuścić dom/mieszkanie;
Jak zamknąć okno - YouTube
 • sprawdzić, czy o alarmie zostali powiadomieni sąsiedzi;
 • spędzić zwierzęta z pastwisk i wybiegów do pomieszczeń gospodarskich lub ukryć je w zagłębieniach terenu, wąwozach;
 • pospiesznie udać się do wyznaczonych miejsc ukrycia lub schronów;
 • zabezpieczyć drogi oddechowe, twarz i skórę oraz unikać kontaktu z pozostawionymi na zewnątrz przedmiotami;
 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom służb ochronnych.
Alarmowanie i ostrzeganie o zagrożeniach oraz postępowanie po ich ogłoszeniu – Miasto Grybów

Po odwołaniu alarmu należy:

 • postępować zgodnie z poleceniami wydawanymi przez służby ratownicze;
 • ostrożnie opuścić schron lub ukrycie;
 • przemieszczać się, korzystając jednocześnie z indywidualnych środków ochronnych (chyba że komunikaty służb ratowniczych zezwolą na ich nieużywanie);
 • wrócić do miejsc zamieszkania wyłącznie po upewnieniu się, że zagrożenie na pewno zniknęło;
 • zutylizować wodę i żywność, które pozostały w miejscu zamieszkania;
 • stale zachowywać ostrożność.

Najważniejsze rzeczy, jakie powinno się zabrać ze sobą, opuszczając miejsce zamieszkania:

 • dokumenty osobiste
Dokumenty PWPW PL
 • niezbędne leki
Nie gromadźmy zapasów leków na cały rok, a wyposażmy naszą apteczkę w produkty niezbędne - mgr.farm
 • woda
PHP-Fusion Powered Website - Zasady zaopatrywania w żywność oraz wodę.
 • żywność
Śląska policja ws. posiłków policjantów na ŚDM [ZDJĘCIA] - Dziennikzachodni.pl
 • pieniądze,
Rodzice odzyskają pieniądze z zasiłków, których nie dostali? Jest nadzieja! | Mamotoja.pl
 • ubiór odpowiedni do sytuacji i pory roku,
Jak dopasować ubranie do pogody? Ubrania na każdą pogodę | SuperFalvon
 • okrycie przeciwdeszczowe,
PELERYNA PRZECIWDESZCZOWA DUŻA FOLIOWA KURTKA 6793414320 - Allegro.pl
 • indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
Maseczka ochronna na twarz trzywarstwowa 1 szt. - Ceny i opinie - Ceneo.pl
 • telefon komórkowy z ładowarka,
Jak poprawnie ładować telefon - 6 porad | Komórkomat.pl
 • podręczna latarka.

Zadanie do wykonania:

Zapisz z pamięci rzeczy, jakie powinno się zabrać ze sobą, opuszczając miejsce zamieszkania.

Opracowano: Tamila Mukha


 • 0

30.10.20 – Kl branżowa – Edukacja dla bezpieczeństwa – Rodzaje zagrożeń.

Zapoznaj się z rodzajami zagrożeń:

Zadanie 1:

Do jakiego rodzaju zagrożeń (naturalne, spowodowane działalnością człowieka, społeczne) można odnieść panującą epidemię Covid-19?

Zadanie 2:

Pod jaki numer należy zadzwonić podczas pożaru?

Opracowano: Tamila Mukha


Kategorie

maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031