24.02.2021 – Religia – Pan Jezus uczy nas miłości.

Witam serdeczni.

Katechezę rozpoczynamy znakiem krzyża i modlitwą.

Temat : Pan Jezus uczy nas miłości.

Pan Jezus wypełniał wolę Ojca, chciał, żeby wszyscy poznali Boga. Opowiadał ludziom o Bożej miłości. Była to bardzo dobra nowina. Uczył, aby ludzie kochali Boga i każdego człowieka. Swoją naukę streścił w przykazaniu miłości, posłuchaj jak brzmi to przykazanie:

Miłość, która wypływa z naszego serduszka powinna obdarzać Boga i ludzi wokół nas. Poszukaj czerwony papier i wytnij serce – symbol miłości do Boga i bliźniego. Katechezę kończymy znakiem krzyża i piosenką:

Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.Kl.3d. 13-16.10.2020r.Temat.Rozważamy życie Jezusa i Maryi w tajemnicach różańca świętego.

KL.3a, 3b, 3c, 3d,            12.10.2020r.

Temat: Rozważamy życie Jezusa i Maryi w tajemnicach różańca świętego.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Na rozpoczęcie lekcji kreślimy znak krzyża i uczestniczymy w modlitwie: Zdrowaś Maryjo.

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z modlitwą różańcową.

C:\Users\Admin\Desktop\Zawody, 1.06.2019 i oboz w Pogorzelicy\Obóz w Pogorzelicy\różaniec.jpg

W Kościele w miesiącu październiku wierni spotykają się na wspólnych nabożeństwach na których śpiewa się pieśni religijne i jest odmawiana modlitwa różańcowa.

Zapraszam was do oglądania ilustracji zamieszczonych poniżej

https://i0.wp.com/detektywprawdy.pl/wp-content/uploads/2017/05/rozaniec.jpg

Widzimy tutaj mężczyznę który trzyma w ręku różaniec i modli się.

C:\Users\Admin\Desktop\Zawody, 1.06.2019 i oboz w Pogorzelicy\Obóz w Pogorzelicy\modlitwa różańcem.jpg

Również na tym zdjęciu widzimy kobietę z różańcem w reku w czasie modlitwy.

Należy też wyjaśnić to, że podczas objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku – Maryja prosiła ludzi o to aby modlili się za tych – za których nikt się nie modli, i często ludzie Ci grzeszą (źle postępują) i idą do piekła. Matka Boża gdy objawiła się trójce dzieci: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji – to prosiła je aby modliły się też o pokój na świecie i o nawrócenie tych ludzi, którzy nie mają wiary i miłości do Boga.

Na ilustracji poniżej widzimy objawienie się Matki Bożej w Fatimie, Maryja trzyma w rekach różaniec.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\Fatima.jpg

Na ilustracji poniżej widzimy obrazy które przedstawiają tajemnice radosne różańca świętego.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSBmx2gaCMcbmh3jP4N1ZwjQpoQYGNv6W5ZVw&usqp=CAU
C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\nawiedzenie.jpg

Pierwsza  tajemnica radosna – Zwiastowanie      Druga tajemnica radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\Boże narodzenie 3.jpg
C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\ofiarowanie-pana-jezusa_3350.jpg

Trzecia tajemnica radosna – Boże Narodzenie          Czwarta tajemnica radosna – Ofiarowanie 

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\odnalezienie Jezusa.jpg

Piąta tajemnica radosna – Odnalezienie Jezusa w świątyni 

Należy tutaj podkreślić to, że oprócz tajemnic radosnych są jeszcze takie tajemnice:

– tajemnice światła;

– tajemnice bolesne;

– tajemnice chwalebne.

Zadanie: 

Proszę, aby uczniowie (samodzielnie lub ze wspomaganiem) odnaleźli i wskazali na ilustracji przedstawionej poniżej – tajemnice światła (na podstawie ilustracji przedstawionych powyżej).

C:\Users\Admin\Pictures\Phone\DCIM\Camera\20200326_122107.jpg

Zobaczcie teraz na kolejne zdjęcie które przedstawia różaniec zrobiony z koralików i małego krzyżyka. 

Modląc się na różańcu możemy wyprosić wiele łask u Boga – za wstawiennictwem Matki Bożej.

https://i2.wp.com/krolowa.pl/wp-content/uploads/2015/09/rozaniec-z-medalem-sw-benedykta.jpg?fit=400%2C299&ssl=1

Zadanie nr.2 

Proszę, aby uczniowie pokolorowali rysunek przedstawiony poniżej.

https://img.freepik.com/darmowe-wektory/realistyczne-rece-modlac-sie_23-2148000806.jpg?size=338&ext=jpg

Na zakończenie lekcji odmawiamy modlitwę: Chwała Ojcu.

Dziękuję za uwagę.                                                       Bogusław Czarny


Religia.kl.3d.Rozpoznajemy i nazywamy własne uczucia.29.09.2020r.

Category : Klasa 3D Religia

Kl.3a,3b,3c,3d      23 – 29.09.2020r.

Temat: Rozpoznajemy i nazywamy własne uczucia.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Na rozpoczęcie lekcji kreślimy znak krzyża i uczestniczymy w modlitwie: Dobry Jezu, który jesteś pięknem, dobrocią, łagodnością, przebaczeniem i miłosierdziem. Bądź naszym Panem, Przewodnikiem, Pocieszycielem, naszą Radością i Pokojem. Tobie, Panie, pragniemy ofiarować wszystko, co mamy, co myślimy, co robimy i co czujemy. Amen.

Na dzisiejszej lekcji omówimy różne zdarzenia związane z wyrażeniem emocji (uczuć).

Emocje – są nimi zarówno radość, smutek, jak i strach, gniew czy złość.  Należy też stwierdzić, że emocje odgrywają bardzo ważną rolę w ludzkim życiu – wskazują nam choćby to, co jest dla nas dobre, a co już niekoniecznie. Spróbujcie rozpoznać, jakie emocje przeżywają ludzie, i dowiedzieć się, czym te emocje właściwie są, dlaczego podkreśla się rolę emocji w związkach międzyludzkich.

Zapraszam was do obejrzenia ilustracji umieszczonych poniżej.

Zastanów się i wskaż te, które przedstawiają radość, a które smutek?

https://egaga.pl/wp-content/uploads/2016/05/radosc-1200x800.jpg
https://ocdn.eu/images/pulscms/NTA7MDA_/3a4db251-cb65-419a-9ce3-c4642bc946c7.jpeg

Radość.                                                                                        Smutek.

Do której ilustracji przyporządkujesz odpowiednią buźkę?

https://i.pinimg.com/236x/51/44/05/514405120dab3d6cd068946f3ab9a75f.jpg
C:\Users\Admin\Desktop\Zawody, 1.06.2019 i oboz w Pogorzelicy\Obóz w Pogorzelicy\radość 2.jpg

Zobacz też na ilustracje poniżej i zastanów się – które przedstawiają gniew i złość oraz strach?

https://i.wpimg.pl/648x0/portal-abczdrowie.wpcdn.pl/gallery/2015/06/08/gniew_098e.jpg
C:\Users\Admin\Desktop\Zawody, 1.06.2019 i oboz w Pogorzelicy\Obóz w Pogorzelicy\strach.jpg

                                 Gniew, złość.                                                                       Strach, niepokój.

https://i.pinimg.com/originals/4e/03/cd/4e03cd1c7022a81404a200bb76b0d600.png
https://cdn5.vectorstock.com/i/1000x1000/39/09/sad-face-cartoon-expression-vector-10473909.jpg

W życiu spotykają nas różne sytuacje, te które już się wydarzyły i te które dopiero się wydarzą w przyszłości, i wywołują one w nas określone uczucia np. radość, smutek, zaciekawienie, złość. Należy tutaj zaznaczyć to, że wszystkie uczucia są ważne – te dobre i te złe. Wszystkie uczucia które przeżywamy pojawiają się z jakiegoś ważnego powodu, należy je rozpoznać, zrozumieć, a jeśli są negatywne to możemy próbować je zmienić (lecz najpierw ujawnić, wypowiedzieć i zaakceptować). 

Zadanie:

 Z pośród przedstawionych poniżej ilustracji – wybierz jedną, tą która odpowiada danej sytuacji. 

Pokaż co czujesz, gdy … 

– jedziesz na wycieczkę, 

– boli Cię ząb, 

– idziesz do pielęgniarki na zastrzyk, 

– widzisz, że brat niszczy twoje płyty, gry, książki… itp.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/CKV0H7FVqJtbnTdYijYPo20GUc1n4ZLNUpT4eR9o2yv2jIoJy85xd8zjQYnkZEfIvqmgdDQ9oSZT7YUZjHC5Ra1gwWNrHDcPm6YmzzsYWfp1adQmF3i5e9q_Nz39UC2YOFNwDm_x6taZ6VRRS9o_SsGQ96BrrHSt
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/09/12/50/kids-1894804_960_720.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTrqs2QGl5aaDuDEMcl9ZHt9rMw1IYi2yxwTA&usqp=CAU
C:\Users\Admin\Desktop\Zawody, 1.06.2019 i oboz w Pogorzelicy\Obóz w Pogorzelicy\radość 1.jpg
https://polki.pl/foto/16_9_LARGE_0200/strach-lek-emocje-smutek-2411292.jpg

Można też pokazać określone emocje (uczucia) mimiką twarzy lub gestem: np. uśmiech wyraża radość, skrzywiona minka – smutek itd.

Również Pan Jezus w czasie ziemskiego życia doświadczał różnych emocji, np.

– radości (na Weselu w Kanie Galilejskiej),

– smutku (opłakiwanie śmierci przyjaciela Łazarza),

– strachu (przed męką w ogrodzie Oliwnym),

– gniewu (wyrzucenie kupców ze świątyni).

Na zakończenie katechezy kreślimy znak krzyża i uczestniczymy w modlitwie: Panie Jezu, nasz najlepszy Przyjacielu, Ty w swoim ziemskim życiu doświadczyłeś uczuć, które i nam towarzyszą w codzienności. Wiemy, że zawsze dobrze nas rozumiesz. Zarówno, gdy jesteśmy szczęśliwi, radośni jak i przepełnieni smutkiem, strachem, złością. Prosimy, bądź zawsze blisko nas, i napełniaj nasze serca pokojem. Amen.                                     Dziękuję za uwagę.                                        Bogusław Czarny


Religia.kl.3d.Uczymy się rozpoznawać zło i nie ulegać mu. 22.09.2020r.

Category : Klasa 3D Religia

Kl. 3a, 3b, 3c,3d          16 -21.09.2020r.

Temat: Uczymy się rozpoznawać zło i nie ulegać mu (Grzech pierwszych rodziców).

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Na rozpoczęcie lekcji kreślimy znak krzyża i uczestniczymy w modlitwie: Ojcze nasz.

Na dzisiejszej lekcji rozważać będziemy fragment Pisma Świętego który nam opowiada o grzechu pierwszych rodziców w raju. Posłuchajcie opowiadania z Księgi Rodzaju 3,1-24

Upadek pierwszych ludzi

             Przedstawione w Księdze Rodzaju 3,1-24  opowiadanie biblijne, które mówi o nieposłuszeństwie wobec Boga pierwszych ludzi – jest dość długie, dlatego  przedstawię je w trochę prostszej, streszczonej formie.

Bóg, który stworzył cały świat, umieścił pierwszych ludzi w raju, w ogrodzie nazwanym Eden, aby uprawiali go i doglądali. Rosły w nim wszelkie drzewa mile z wyglądu i smaczny owoc rodzące.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\raj1.jpg

Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.

Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\raj.jpg

Pierwsi ludzie: mężczyzna i kobieta żyli sobie szczęśliwie w tym ogrodzie w obecności Pana Boga, jednak pewnego razu pojawił się waż i swoją pokusą zachęcił kobietę, aby zerwała owoc z zakazanego drzewa i zjadła razem ze swoim mężem, a wówczas będą jak Bóg – otworzą im się oczy i poznają dobro i zło. Wtedy kobieta (niewiasta) spostrzegła , że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że owoce te nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swojemu mężowi, a on zjadł.

Na ilustracji poniżej widzimy jak kobieta skuszona przez węża zerwawszy zakazany owoc po skosztowaniu daje swojemu mężowi, który był z nią.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\grzech pierworodny.jpg

Gdy kobieta i mężczyzna zjedli owoc z drzewa z którego nie wolno było im jeść, to otworzyły im się oczy i poznali dobro i zło – w ten sposób okazali Bogu swoje nieposłuszeństwo. 

To nieposłuszeństwo wobec rozkazu Pana Boga przyniosło następujące konsekwencje: Bóg powiedział do kobiety: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli.
W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie”

Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich.  Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się jak jeden z Nas: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki».  Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty.

 Zobacz na ilustrację poniżej – Pierwsi ludzie: Adam i Ewa zostali wygnani z raju

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\wygnanie z raju 1.jpg

            Wyjaśnienie: Człowiek kuszony przez węża (diabła) – pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy i nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. 

W następstwie tego faktu każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania do Jego dobroci. Konsekwencją grzechu pierwszych rodziców było wypędzenie z raju i niemożność powrotu o własnych siłach do stanu oznaczonego obrazem „Raju”.

Pytanie do uczniów:

Czy zawsze jesteście posłuszni i słuchacie tych którzy chcą dla was dobrze – rodziców, opiekunów, nauczycieli?  Dlaczego tak się dzieje, że czasem jesteście nieposłuszni? 

Podsumowanie: Ten nie łatwy tekst ze Starego Testamentu opowiadający o nieposłuszeństwie pierwszych ludzi jest możliwy do lepszego zrozumienia tylko dzięki wypełnieniu się obietnic Bożych opisanych w Nowym Testamencie.

Zapraszam wszystkich uczniów do podjęcia postanowienia do bycia posłusznym wobec Przykazań Bożych i wobec swoich rodziców, opiekunów i nauczycieli odnośnie dobrych czynów i rzeczy.

Na zakończenie lekcji kreślimy znak krzyża i uczestniczymy w modlitwie: „Jezu ufam Tobie” – powtarzamy trzy razy.

Dziękuję za uwagę.

                                                                                               Bogusław Czarny

Zadanie: 

Proszę, aby uczniowie (samodzielnie lub ze wspomaganiem) pokolorowali rysunek umieszczony poniżej. 

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\grzech pierworodny 1.jpg

16.09.2020r.kl.3d. religia. Wypełniamy w naszym życiu Słowo Boże

Category : Klasa 3D Religia

Kl.PP3a, PP3b, PP3c, PP3d         9 – 14.09.2020r.

Temat: Wypełniamy w naszym życiu Słowo Boże (Przypowieść o domu na skale). 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Witam serdecznie wszystkich uczniów i zapraszam do wspólnej modlitwy: Ojcze nasz.

Na dzisiejszej lekcji będziemy rozważać opowiadanie Pana Jezusa o „Dobrej i złej budowli”.

Zapraszam was do wysłuchania fragmentu Ewangelii według Św. Mateusza 7,24 – 27. 

Dobra lub zła budowa

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.  Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką.

Warto teraz zastanowić się przytoczonymi tutaj  słowami Pana Jezusa, czego chce nas nauczyć Pan Jezus. 

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\Jezus naucza.jpg

Co to znaczy słuchać słowa i wypełniać je?

Wyjaśnienie: Wypełniamy słowo Boże w naszym życiu wtedy, 

gdy żyjemy słowem Bożym – czyli, gdy żyjemy według przykazań Bożych.

Pan Jezus ukazuje człowieka, który wypełnia słowo Boże jako człowieka mądrego

  1.  Przychodzi on do Jezusa.
  2. Słucha słów Jezusa.
  3. Buduje na mocnym fundamencie (na skale) – gdy przychodzi powódź i potok wezbrany uderza w dom, nie naruszy go, bo dobrze jest zbudowany.

Jest też druga postawa – człowiek, który nie wypełnia słowa Bożego, jest to człowiek nierozsądny:

  1. Przychodzi on do Jezusa.
  2. Słucha słów Jezusa.
  3.  Buduje dom na piasku bez fundamentu – gdy przyjdzie burza i potok uderzy w dom, ten od razu runie i upadnie.

Należy tu podkreślić to, że Pan Jezus nam przypomina, że przychodzenie do Niego i słuchanie Go nie jest wystarczające, że konieczne jest przyjęcie Jego nauki i Jego samego jako fundamentu naszego codziennego życia.

Na ilustracji poniżej widzimy dom zbudowany na skale oraz dom który był zbudowany na piasku, bez solidnego fundamentu.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\dom na skale.jpg

Na kolejnym zdjęciu widzimy dom zbudowany na piasku i jego upadek.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\dom na skale i piasku.jpg

Pan Jezus chce abyśmy żyli zgodnie z Jego słowami i abyśmy wypełniali w swoim życiu Przykazania Boże.

Zadanie: Pokoloruj rysunek podany poniżej:

C:\Users\Admin\Desktop\Zawody, 1.06.2019 i oboz w Pogorzelicy\Obóz w Pogorzelicy\Jezus naucza 1.jpg

Dziękuję za uwagę

                                                                 Bogusław Czarny


9.09.2020r. kl.3d. Religia. Spotykamy Boga w tym co dobre,prawdziwe i piękne.

Category : Klasa 3D Religia

Kl. 3d   9.09.2020r.

Temat: Spotykamy Boga w tym co dobre, prawdziwe i piękne.

Witam serdecznie wszystkich uczniów i zapraszam do wspólnej modlitwy: Ojcze nasz.

Na dzisiejszej lekcji spróbujemy odkrywać prawdę o Bogu, że obecność Boga można

 spotkać wszędzie tam, gdzie odkrywamy dobro, prawdę i piękno.

Warto tu podkreślić to, że niedawno wróciliśmy z wakacyjnego odpoczynku i wakacyjnych podróży.

Często był to czas spotkań z przyjaciółmi i w gronie rodzinnym, a także czas spędzony nad morzem, w górach lub gdzieś w jakimś nowym miłym zakątku w mieście np. w muzeum na wystawie itp. 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e711b738526554e434b693c/22df57ec-ed4f-48fb-b9ff-0a2332779fb6.jpeg

Przyroda może nam wiele powiedzieć o Panu Bogu – Stwórcy naszego PIĘKNEGO i DOBREGO świata… Spacerując po lesie czy parku, wspinając się na szczyty gór, będąc nad morzem czy na wsi, możemy podziwiać jak wielkim darem zostaliśmy obdarzeni przez Pana Boga. Czasem, aż nam DECH W PIERSIACH zapiera na takie wspaniałe WIDOKI!  Potrzebne są wtedy uważne oczy i otwarte serce… Podczas licznych wędrówek, nie tylko na wakacjach – mogliśmy rozglądać się uważnie wokół siebie i odkrywać obecność Boga w kwiatach, owocach, zwierzętach, w deszczu i słońcu – w pięknie przyrody.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e9f03181f18b00fbf285336/60ed06fe-7433-4165-bc33-36228cd1a34a.jpeg

Pamiętajmy też, że odkryć obecność Boga możemy również w drugim człowieku, w jego dobrych czynach, gdy okazuje nam miłość, dobroć, życzliwość i pomoc wtedy gdy tego potrzebujemy.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e711b738526554e434b693c/8bdbfd74-9fdc-47b4-8265-4edc0a58512f.jpeg

Również możemy odkryć obecność Boga w dobrych dziełach człowieka, w dziełach sztuki, w pięknych Kościołach, Sanktuariach, dziełach plastycznych jak i w muzyce.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\kaplica św. Faustyny.jpg
C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\kościół.jpg

 Obecność Boga możemy również odkryć w lekturze Pisma Świętego a także w poezji, literaturze. 

A szczególnie wtedy gdy słuchamy lub czytamy Słowo Boże (Pismo Święte) to Bóg – Duch Święty jest zawsze z nami.

Zobacz na ilustrację poniżej.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6c8a4f5522300fb2c79c70/e94d0a9a-98ec-448d-9d80-173872f66c18.jpeg

Zadanie:

Proszę, aby uczniowie pokolorowali rysunek podany poniżej.

Na zakończenie lekcji proszę aby uczniowie nakreślili znak krzyża i  odmówili modlitwę: Chwała Ojcu…

Dziękuję za uwagę. 

                                                    Bogusław Czarny

C:\Users\Admin\Desktop\Zawody, 1.06.2019 i oboz w Pogorzelicy\Obóz w Pogorzelicy\błogosławieństwo.jpg

Kategorie

maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031