28.04.2021, klasa Branżowa , Historia, Omówienie katastrofy w Czarnobylu i rządów Gorbaczowa

Dzień dobry,

Na dzisiejszej lekcji historii poznasz historię katastrofy w Czarnobylu oraz ugruntujesz swoją wiedzę o rządach Michaiła Gorbaczowa.

Zacznijmy od postaci polityka, Michaiła Gorbaczowa. Oto jego zdjęcie:

Obraz znaleziony dla: michaił gorbaczow

Urodził się 2 marca 1931 roku we wsi Priwolnoje w Stawropolskim Kraju. Był radzieckim i rosyjskim politykiem. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie.

W 1952 roku wstąpił do partii komunistycznej, a w 1966 roku został I sekretarzem Stawropolskiego Kraju. Jego kariera potoczyła się stosunkowo szybko: w 1971 roku wybrano go na członka Komitetu Centralnego KPZR, w 1978 roku został sekretarzem KC ds. rolnictwa, w 1980 został najmłodszym członkiem Biura Politycznego .Michaił Gorbaczow został wybrany sekretarzem generalnym KPZR.

Jako nowy szef partii podjął politykę przebudowy systemu komunistycznego w ZSRR, doprowadził do jego znacznej demokratyzacji. Główne działania Gorbaczowa koncentrowały się wokół pierestrojki (przebudowy) i głasnosti (jawności), a także wokół liberalizacji życia gospodarczego i politycznego, działania te w konsekwencji doprowadziły do stopniowego osłabienia komunizmu.

W lutym 1990 roku Gorbaczow objął stanowisko prezydenta ZSRR, niestety w sierpniu 1991 roku grupa konserwatystów partyjnych przeprowadziła „pucz”, czyli bunt ludzi będący próbą obalenia Gorbaczowa .W trakcie puczu Gorbaczow był więziony w swoim domu przez trzy dni. Niestety nie był już w stanie odbudować swojej pozycji w kraju. 25 grudnia 1991 roku został zmuszony do rezygnacji z funkcji prezydenta.

Drugie zagadnienie dotyczy katastrofy w Czarnobylu.

Obraz znaleziony dla: katastrofa w czarnobylu
Obraz znaleziony dla: katastrofa w czarnobylu

20 kwietnia 1986r. doszło do awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu w ZSRR (obecnie Ukraina). W wyniku wybuchu reaktora nr 4 skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar o powierzchni ponad 120 tys. Km kwadratowych na pograniczu Rosji, Białorusi i Ukrainy. Ponadto w powietrze wzbiła się chmura radioaktywnego pyłu, która rozprzestrzeniła się nad Europą. W efekcie skażenia z terenów w pobliżu elektrowni trzeba było ewakuować ponad 350 tys.ludzi. Władze ZSRR utrzymywały awarię w tajemnicy, aby nie zakłócić uroczystości z okazji 1 Maja. Katastrofa w Czarnobylu pokazała, że pomimo zapewnień ze strony Gorbaczowa o reformach, partia dalej manipulowała informacjami. 

Zadanie dla Ciebie- Proszę wypisz skutki katastrofy w Czarnobylu.

Dziękuję bardzo

Opracowała: Aneta Trojanowska


14.04.2021, klasa Branżowa, Historia, Wyjaśnienie kryzysu wewnętrznego w ZSRR

Dzień dobry,

Na dzisiejszych zajęciach dowiesz się, jak wyglądał kryzys wewnętrzny ZSRR.

Kryzys wewnętrzny w kraju , czyli taki kryzys, który się dzieje w państwie.

Jak wyglądał kryzys  w ZSRR?

Pomimo tego, że Nikita ChruszczowLeonid Breżniew przez wiele lat starali się, aby ludziom żyło się lepiej, niestety nie udało się to. Kraj był w coraz większym kryzysie ekonomicznym, czyli takim , który jest związany z finansami . Zarobki pracowników były bardzo podobne niezależnie od tego, gdzie i jakie stanowisko w pracy zajmował człowiek. To spowodowało, że ludzie pracowali mniej wydajnie. 

Gospodarka kraju była źle zarządzana, panowała korupcja, marnowano wiele surowców i zasobów. 

Prowadzono też takie eksperymenty, żeby odwrócić bieg rzeki w celu nawodnienia pustyń czy też stosowano bardzo duże ilości nawozów sztucznych, co spowodowało z kolei katastrofę ekologiczną. 

Mimo tych wszystkich kryzysów, nieudanych działań prowadzonych przez kraj, władze ZSRR głosiły , że państwo odnosi wielkie sukcesy ekonomiczne. 

W tym czasie zmniejszono też ilość pieniędzy na naukę i opiekę medyczną. 

Bardzo dużym problemem w kraju było nadużywanie alkoholu. 

Ludzie zaczęli tracić wiarę w komunizm, który był w ZSRR. 

Zadanie dla Ciebie- Proszę wybierz prawidłową odpowiedź po zapoznaniu się z wcześniejszymi informacjami.

 1. Kiedy w ZSRR wybuchł kryzys , kraj był rządzony przez Edwarda Gierka i Andrzeja Małachowskiego / Nikita Chruszczowa i Leonida Breżniewa. 
 2. Obywatele ZSRR otrzymywali różne wynagrodzenie za pracę w zależności od stanowiska / otrzymywali takie same wynagrodzenie bez względu na stanowisko pracy.
 3. W ZSRR ludzie nadużywali alkoholu / nie nadużywali alkoholu.
 4. Władze ZSRR przeznaczyli bardzo dużo pieniędzy na naukę / obniżyły wysokość pieniędzy przeznaczonych na naukę.
 5. W ZSRR używano dużo nawozów sztucznych / mało nawozów sztucznych.
 6. Na służbę zdrowia było przeznaczonych coraz więcej/ coraz mniej pieniędzy.
 7. Ludzie podczas kryzysu zaczęli coraz bardziej wierzyć w komunizm/ coraz mniej wierzyć w komunizm.

Dziękuję bardzo

Opracowała: Aneta Trojanowska


07.04.2021, Historia, klasa Branżowa, Powtórzenie wiadomości z lat 6o i 70-tych

Dzień dobry,

Na dzisiejszej lekcji historii chciałabym, abyś uporządkował i utrwalił swoją wiedzę z okresu lat 60-tych i 70-tych.

Przygotowałam dla Ciebie podsumowanie wiadomości z podziałem na 4 działy:

 1. BLOK WSCHODNI W LATACH 60-TYCH I 70-TYCH
 • Władzę objął Nikita Chruszczow, który prowadził politykę destalinizacji
 • Odnoszono sukcesy w dziedzinie badań kosmicznych; w 1961r. w kosmos poleciał Jurij Gagarin
 • W 1959r. na Kubie rządy przejął Fidel Castro, który zgodził się na umieszczenie na wyspie radzieckiej broni nuklearnej, a to wywołało kryzys na świecie
 • W 1964r. I sekretarzem KPZR został Leonid Breżniew
 1. PRZEMIANY SPOŁECZNE I KULTUROWE LAT 60-TYCH
 • W latach 6-tych nastąpiły przemiany obyczajowe, które polegały między innymi na krytykowaniu tradycyjnego modelu życia społecznego; ludzie zapragnęli więcej wolności, pojawili się hipisi; powstało wiele zespołów muzycznych , jak: The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin
 • Kobiety zaczęły walczyć o swoje prawa; rozwijała się ideologia feminizmu, czyli zrównania praw kobiet i mężczyzn
 1. OKRES MAŁEJ STABILIZACJI
 • W czasach Władysława Gomułki nastąpił odwrót od metod stalinowskich; społeczeństwo starało się dopasować do sytuacji i okres ten nazywamy małą stabilizacją
 • Celem gospodarki Polski  był rozwój przemysłu ciężkiego
 • W 1968 zabroniono wystawiania spektaklu „Dziady”, co wywołało strajk wśród studentów
 • W grudniu 1970r. wprowadzono podwyżki cen żywności; doszło do strajków robotniczych w Gdyni, Gdańsku, Elblągu, Szczecinie
 • 20 grudnia 1970 odwołano Gomułkę, a powołano w jego miejsce Edwarda Gierka
 1. RZĄDY EDWARDA GIERKA
 • Edward Gierek rządził w Polsce w latach 1970-1980. Pierwsze pięć lat było pełne sukcesów, a potem nastąpiła zmiana
 • Gierek zdobywał kredyty, za które budowano fabryki, drogi, rozwijano technologię; potem te kredyty trzeba było spłacić, a w wyniku złego zarządzania finansami przez urzędników Polska ,popadła w długi; od 1975 polska gospodarka popadała w kryzys
 • W 1976 władze ogłosiły podwyżki cen żywności, co spotkało się ze strajkami robotników
 • W październiku 1978 Karol Wojtyła został wybrany na papieża

A teraz czas na to, abyś mógł sprawdzić swoją wiedzę z omówionego okresu:

Proszę dopasuj wydarzenia  (oznaczone kolorem fioletowym) do podanych dat:

X 1978- 

1959- 

1961- 

XII 1970- 

1968- 

1976- 

Zakaz wystawiania spektaklu „Dziady” i protesty studentów

Podwyżki cen żywności przed świętami Bożego Narodzenia

Objęcie władzy na Kubie przez Fidela Castro

Lot Jurija Gagarina w kosmos

Wybór Karola Wojtyły na papieża

Ogłoszenie podwyżek cen żywności i strajki robotników w Radomiu

Powodzenia

Opracowała: Aneta Trojanowska


31.03.2021, klasa Branżowa, Historia, Prezentacja wydarzeń czerwca 76 i wyboru Karola Wojtyły na papieża

Dzień dobry,

Na dzisiejszych zajęciach z historii opowiem Ci o wydarzeniach , które miały miejsce w czerwcu 76 oraz o wyborze Karola Wojtyły na papieża.

Czerwiec 1976 – określenie nadane fali strajków i protestów, do których doszło w PRL pod koniec czerwca 1976, po ogłoszeniu przez rząd Piotra Jaroszewicza wprowadzenia drastycznych podwyżek cen urzędowych na niektóre artykuły konsumpcyjne.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Poland_Warsaw_Ursus_Monument_of_June_1976.jpg/220px-Poland_Warsaw_Ursus_Monument_of_June_1976.jpg  Pomnik na placu Czerwca 76 przed urzędem dzielnicy URSUS

Przebieg wydarzeń:

 • 24 czerwca – transmisja na żywo przemówienia premiera Piotra Jaroszewicza i ogłoszenie podwyżek („nowych cen”).
 • 25 czerwca – treść przemówienia pojawia się w prasie. Strajkuje 97 zakładów, m.in. w RadomiuUrsusie i Płocku. Rząd PRL ukrył przed opinią publiczną fakt wybuchu zamieszek, nazywając je „drobnymi, chuligańskimi wybrykami”. Mimo to, szybko wycofał się z zapowiadanych podwyżek, w lęku przed rozszerzeniem się protestów na cały kraj i zaproponował rozpoczęcie „szerokich konsultacji społecznych na temat podwyżek cen i trudnościach w zaopatrzeniu”. Równolegle przeprowadzono szybką, brutalną pacyfikację strajków, nadal utrzymując że były to tylko chuligańskie wybryki. W Radomiu okradziono i zdemolowano ponad 100 sklepów. W Ursusie zatrzymano pociąg „Opolanin”  
 • 26–30 czerwca – wydarzenia w Radomiu – rozszerzenie się strajków na wszystkie zakłady państwowe w Radomiu w odpowiedzi na brutalne pacyfikacje i aresztowania organizatorów pierwszych strajków. Władze lokalne ogłaszają stan wyjątkowy i czasowo zamykają wszystkie zakłady. W efekcie na ulice wychodzą zrewoltowane tłumy mieszkańców miasta, łącznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, które dokonują m.in. podpalenia budynku komitetu wojewódzkiego PZPR. Miasto zostaje całkowicie spacyfikowane przez liczne oddziały ZOMO, z użyciem gazu łzawiącego i armatek wodnych. Skala aresztowań osiąga znaczne rozmiary. 

Wybór Karola Wojtyły na papieża

Obraz znaleziony dla: papież jan paweł 2

Karol Wojtyła studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale okupacja niemiecka to przerwała. W 1941r. z grupą znajomych założył teatr. Potem wstąpił do tajnego seminarium duchowego w Krakowie. Pracował jako duszpasterz, prowadził wykłady dla studentów. Potem został biskupem, a kolejno arcybiskupem. Po  śmierci papieża Jana Pawła I w 1978r. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał prawie 27 lat. W 2011r. został uznany za błogosławionego Kościoła katolickiego. 

Dziękuję

opracowała: Aneta Trojanowska


03.03.2021, klasa Branżowa, Historia, Wyjaśnienie genezy Marca 68 i Grudnia 70

Dzień dobry,

Na dzisiejszej lekcji historii przedstawię Ci przyczyny wybuchu dwóch wydarzeń: Marca 68 i Grudnia 70.

Oto materiały do zajęć dla Ciebie:

pobierz dokument
pobierz dokument

Dziękuję bardzo

opracowała: Aneta Trojanowska


24.02.2021, klasa Branżowa, Historia, Omówienie działalności Adama Michnika, Jacka Kuronia i Edwarda Gierka

Dzień dobry,

Na dzisiejszych zajęciach chciałabym zaznajomić Cię z trzema postaciami: Adamem Michnikiem, Jackiem Kuroniem oraz Edwardem Gierkiem.

Przygotowałam dla Ciebie potrzebne materiały:

pobierz dokument
pobierz dokument

Dziękuję bardzo

opracowała: Aneta Trojanowska


25.11.2020, klasa Branżowa, Historia, Opisywanie problemu kurdyjskiego i operacji „Pustynna burza”

Dzień dobry,

Na dzisiejszych zajęciach chciałabym Ci przedstawić, jak wyglądała kwestia związana z Kurdami oraz operacja „Pustynna burza” pod kątem wykorzystanego sprzętu do walki.

Przygotowałam dla Ciebie materiały do zajęć:

Dziękuję bardzo

opracowała: Aneta Trojanowska


18.11.2020, klasa Branżowa, Historia, Zapoznanie z konfliktami Izraela z państwami członkowskimi na Bliskim Wschodzie

Dzień dobry,

W ramach dzisiejszych zajęć z historii zaznajomię Cię z powstaniem państwa Izrael oraz sytuacją państw na Bliskim Wschodzie.

Oto materiały do zajęć dla Ciebie:

pobierz dokument
pobierz dokument

Dziękuję bardzo

opracowała: Aneta Trojanowska


04.11.2020, klasa Branżowa, Historia, Zapoznanie z rozpadem systemu kolonialnego

Dzień dobry,

Dzisiaj na zajęciach chciałabym Cię zapoznać z tematem rozpadu systemu kolonialnego.

Tu znajdziesz materiały źródłowe potrzebne do zajęć oraz zadania:

pobierz dokument
pobierz dokument

Dziękuję bardzo

opracowała: Aneta Trojanowska


28.10.2020, klasa Branżowa, Historia, Opisywanie wojny domowej w Chinach, czyli Daleki Wschód po II wojnie światowej

Dzień dobry,

Dzisiaj dowiesz się , jak wyglądała sytuacja państw na Dalekim Wschodzie po II wojnie światowej. Przygotowałam dla Ciebie materiały dydaktyczne do zapoznania się wraz z zadaniami. Powodzenia.

Oto plik pdf z materiałami dydaktycznymi i zadaniami:

pobierz dokument
pobierz dokument
Historia-kl.-B-28.10

Dziękuję bardzo

opracowała: Aneta Trojanowska


Kategorie

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031