Daily Archives: 15 czerwca, 2020

Religia – Ksiądz pomaga nam kochać Boga i ludzi.

Kl. 2c,2d,2e,2f,2G      

Temat: Ksiądz pomaga nam kochać Boga i ludzi.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e71e1d7377cd24e492bedf2/d0b5cce0-3720-4247-8f0c-4bbceca02f68.png

Na rozpoczęcie lekcji, proszę aby uczniowie nakreślili znak krzyża i uczestniczyli modlitwie: Ojcze nasz.

             Na jednej z poprzednich lekcji  mówiliśmy o Sakramencie Kapłaństwa, o tym że Pan Jezus wybrał swoich pomocników, swoich uczniów Apostołów, aby budowali Królestwo Boże na ziemi i prowadzili ludzi do Kościoła, do Boga.

           Apostołowie posłuchali Pana Jezusa i opowiadali wszystkim o Jego miłości. Było coraz więcej uczniów, którzy też chcieli innym mówić o Jezusie i w ten sposób nauka Pana Jezusa zaczęła docierać coraz dalej i dalej. Dzisiaj następcami Apostołów w kościele są kapłani, biskupi, papież Franciszek oraz zakonnicy i zakonnice. 

Na dzisiejszej katechezie będziemy mówić o tym, że ksiądz pomaga nam kochać Boga i ludzi.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e9de8c81f18b00fbf284754/0aa5bda7-465b-43fe-bda9-c002b9aac45e.jpeg

Wiemy już o tym, że Sakrament Kapłaństwa ustanowił Pan Jezus. W wieczerniku w Wielki Czwartek powiedział On do Apostołów słowa powołania, które uczyniły z nich pierwszych kapłanów – na wzór Jezusa. 

             Od czasu ostatniej wieczerzy do dnia dzisiejszego w Kościołach całego świata odprawiane są Msze Święte, następcy Apostołów – biskupi i kapłani (księża) udzielają ludziom sakramentów świętych, tak jak przykazał im Pan Jezus.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e9de8c81f18b00fbf284754/cac92a28-c941-42bb-92b6-1e6f05447ec2.jpeg

    To właśnie Kapłani uczą nas prawd wiary o Bogu, czytają Pismo Święte, odprawiają Msze Święte, uczestniczą w nabożeństwach religijnych, sprawują Sakramenty Święte, razem z całym zgromadzeniem wiernych w Kościele – modlą się i śpiewają na chwałę Boga, i w ten sposób stają się współczesnymi apostołami.   

Warto w tym miejscu przypomnieć jakie sakramenty sprawuje ksiądz?    

Zobacz na ilustrację poniżej i spróbuj wskazać i wymienić sakramenty święte.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fb16d67ad8d0f9af1fe7d/de124297-21a1-499d-be31-65a82e856ea5.jpeg

Dla utrwalenia wiadomości powtórzymy i wymienimy Sakramenty,

 które są udzielane wiernym w Kościele

  1. Sakrament Chrztu Świętego;
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fe5b767ad8d0f9af200b9/1587998864388-1587998864387.png
  1. Sakrament pokuty i pojednania;
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fe5b767ad8d0f9af200b9/1588001990756-1588001990755.png
  1. Sakrament Komunii Świętej;
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fe5b767ad8d0f9af200b9/1588000393710-1588000393709.png
  1. Sakrament Bierzmowania;
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fe5b767ad8d0f9af200b9/1587999791279-1587999791279.png
  1. Sakrament Małżeństwa;
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fe5b767ad8d0f9af200b9/1588002144095-1588002144095.png
  1. Sakrament Namaszczenia Chorych;
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fe5b767ad8d0f9af200b9/1588001023032-1588001023032.png
  1. Sakrament Kapłaństwa;
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fe5b767ad8d0f9af200b9/1587992234409-1587992234409.png

Należy zapamiętać, że Kapłan otrzymując misję kanoniczną:

– głosi Słowo Boże

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e8056cf4e751e0fc38e5fd8/69ad2b3a-994c-4a48-a504-b80177f7ea6e.png

–  dokonuje uświęcania powierzonej mu wspólnoty,

 – sprawuje Sakramenty.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e8056cf4e751e0fc38e5fd8/f526c2a7-0738-4601-bbe5-74dc419e67ea.png
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e8056cf4e751e0fc38e5fd8/2804cb67-a50f-4e80-a8ca-43884f35d99d.png

Przyrzeka także posłuszeństwo biskupowi.

Ksiądz powinien też uświęcać siebie przez codzienną modlitwę, Eucharystię i rozważanie 

Słowa Bożego.

Swoją posługą ma również prowadzić ludzi do zbawienia.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e7c86824e751e0fc38e45a4/e6003d9c-a347-4493-9db4-b472ace411b4.jpeg

Kapłaństwo jest sakramentem służby – kapłan przyjmując święcenia kapłańskie 

przyrzeka  służyć Bogu i ludziom.

A teraz Zapraszam was do obejrzenia krótkich filmów o kapłanach

https://youtu.be/sztWPIuKqmI  film – będziemy kapłanami

https://youtu.be/a4U5y9juNDA  film o święceniach kapłańskich

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fe5b767ad8d0f9af200b9/6485c801-6020-48f6-b1d0-698b03914133.gif?genial&1592204884688

To Pan Jezus działa w kapłanach, gdy oni sprawują Sakramenty Święte i pomaga im.

Na zakończenie lekcji zapraszam was do wspólnej modlitwy:

Panie Boże   

Prosimy Cię za wszystkich kapłanów. 

Wspieraj ich w codziennym trudzie 

i obdarzaj potrzebnymi łaskami, 

by mogli trwać w wierności i miłości. 

Niech od Ciebie czerpią moc i siłę. Bądź ich Pomocą i błogosław im.

Amen.   

Dziękuję za uwagę. 

                                                                Bogusław Czarny


15.06.2020 – Religia – 2A – Poznajemy Sakramenty Święte: Sakrament Małżeństwa.

Kl. 2a   15.06.2020r.

Temat: Poznajemy Sakramenty Święte: Sakrament Małżeństwa.

         Na rozpoczęcie lekcji  proszę, aby uczniowie nakreślili znak krzyża i odmówili modlitwę: Ojcze nasz.

Na dzisiejszej lekcji poznamy nowy Sakrament: Sakrament Małżeństwa.

          Co to jest małżeństwo? 

  Zobacz i posłuchaj:

Ilustracja nr.1

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e9de8c81f18b00fbf284754/4716f5b8-184e-4b0f-9512-45b1d974c1c6.jpeg

            Proszę, aby uczniowie oglądając przedstawione tutaj ilustracje i obrazy wysłuchali  opowiadania na temat: 

Czym jest zawarcie Sakramentalnego związku Małżeńskiego przez kobietę i mężczyznę.

Na ilustracji  nr.1 widzimy, jak dwoje młodych ludzi: kobieta i mężczyzna klęczy,

 i oni składają  sobie w obecności księdza  (przed Bogiem) przysięgę małżeńską.

Na tej ilustracji widzimy również postać Pana Jezusa, który jest obecny w Sakramencie Małżeństwa.

Możemy zadać pytanie dlaczego jest z nimi Pan Jezus?

Wyjaśnienie: Pan Jezus dał nam obietnicę, że:

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e7c86824e751e0fc38e45a4/9734c3a7-1ef9-4ab2-bec8-e88aa9a51cc5.png

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 

do skończenia świata” Św. Mateusz 28, 20

Zadanie nr.1

Proszę, aby uczniowie na przedstawionej poniżej ilustracji nr.2 wskazali na Sakrament Małżeństwa – który to jest z pośród siedmiu Sakramentów?

Ilustracja nr.2

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fb16d67ad8d0f9af1fe7d/de124297-21a1-499d-be31-65a82e856ea5.jpeg

 Ilustracja nr.3

Na tej ilustracji poniżej – możesz sprawdzić  – czy dobrze pokazałeś Sakrament Małżeństwa.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e7c86824e751e0fc38e45a4/1589633434591-Kolorowanka+Sakramenty.jpg

             Warto w tym miejscu wyjaśnić dokładniej jak wygląda przebieg , jak się odbywa Sakrament Małżeństwa.

Miejscem gdzie sprawowany jest sakrament Małżeństwa  – jest najczęściej Kościół lub Kaplica, może to być też inne miejsce np. dom, ogród itp.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e9de8c81f18b00fbf284754/1589723914865-1589723914865.png

To jedyny sakrament, którego nie udziela kapłan (ksiądz).

Tutaj  sakramentu  małżeństwa udzielają sobie nawzajem narzeczeni (kobieta i mężczyzna), 

a kapłan ten związek błogosławi w imieniu Kościoła.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e9de8c81f18b00fbf284754/1589723744271-1589723744271.jpeg

Podczas ślubu narzeczeni wyrażają tak zwaną zgodę małżeńską – czyli pragnienie 

dobrowolnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Kapłan, w imieniu Kościoła, zadaje narzeczonym trzy pytania:

 Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?   

– Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? 

– Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Narzeczeni trzykrotnie odpowiadają „chcę”.

Przysięga małżeńska 

Kapłan zapowiada:

„Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, 

podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła 

powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej”.

Wtedy narzeczeni zwracają się do siebie podając prawe dłonie,

a ksiądz wiąże je stułą.

Każdy z narzeczonych wypowiada słowa przysięgi:

„Ja (tutaj mówi swoje imię) biorę Ciebie (imię) za żonę/męża i ślubuję Ci: 

miłość, wierność i uczciwość małżeńską 

oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. 

Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, 

w Trójcy jedyny i wszyscy święci”.

Błogosławieństwo związku małżeńskiego

Kapłan błogosławi zawarty związek małżeński słowami:

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. 

Małżeństwo przez was zawarte, 

ja, powagą Kościoła Katolickiego, potwierdzam i błogosławię 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e9de8c81f18b00fbf284754/1589724192609-1589724192608.jpeg

Pobłogosławienie i nałożenie obrączek

Podczas nakładania obrączek nowożeńcy wypowiadają słowa:

„(Imię), przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej miłości i wierności,

w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

.

C:\Users\Admin\Desktop\Zawody, 1.06.2019 i oboz w Pogorzelicy\Obóz w Pogorzelicy\serce.jpeg

I tak gdy małżeństwo trwa przez wiele lat. 

To właśnie czas, kiedy małżonkowie 

powinni szczególnie zadbać o swoją więź i pamiętać, 

że mają prowadzić do zbawienia nie tylko swoje dzieci, 

ale też siebie nawzajem.

A dla nas wzorem Małżeństwa i świętości w rodzinie jest:

 Święta Rodzina tzn. Maryja , Józef i Jezus (ilustracja poniżej).

C:\Users\Admin\Pictures\2020-05-06\Phone\DCIM\Camera\20200506_134344.jpg

Zadanie nr.2 

Proszę, aby uczniowie pokolorowali wybrane rysunki podane na lekcji.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\małżeństwo 1.jpg
C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\małżeństwo 2.png

Zapamiętaj:

Sakrament Małżeństwa   

W tym sakramencie dwoje ludzi, którzy chcą założyć rodzinę,

 zaprasza Boga do swojego życia, a On im błogosławi.   

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6fe5b767ad8d0f9af200b9/1588002144095-1588002144095.png

Na zakończenie lekcji  kreślimy znak krzyża i odmawiamy modlitwę: Zdrowaś Maryjo.

 Dziękuję za uwagę. 

                                                                             Bogusław Czarny                                                                                     


Warsztaty. Praca w drewnie.


Doniczka z patyków
Witajcie!

Dziś pomysł na wykorzystanie patyków znalezionych na spacerze w lesie lub parku. Nie raz wykorzystywaliście patyki jako materiał do tworzenia różnych rzeczy więc na pewno pamiętacie jakie patyki należy zbierać. Musicie jedynie zwrócić uwagę by były mniej więcej tej samej długości, opcjonalnie można poprosić tatę by wyrównał je w domu odpowiednim narzędziem np. piłką do drewna.
Spójrzcie na zdjęcia…gdy patyki są równe można ich końce związywać ze sobą sznurkiem tak by powstałą z wielu patyków matą objąć wcześniej przygotowaną puszkę lub inny pojemnik. Jeśli chcemy uniknąć używania kleju na gorąco puszkę musicie wysmarować zwykłym klejem np. magikiem, i obkleić ją papierem kolorowym lub materiałem np. jutą. Na końcu maty zostawcie długie końce sznurka by móc je związać ze sobą.
Spróbujcie z pomocą rodziców lub rodzeństwa wykonać ten projekt lub zachowajcie pomysł na zajęcia w szkole 😉
Magda SłobodzianTerapia zajęciowa. Zakrętkowa zasłona.

HAlo HaLo Kochani! 😀
Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak można wykorzystać zakrętki z butelek plastikowych do wykonania ładnego przedmiotu użytkowego. W tych zajęciach musicie poprosić o pomoc rodziców lub dorosłych bliskich.
Potrzebujecie:
– dużą ilość kolorowych zakrętek po napojach ( mogą być różnej wielkości), jeśli macie inne plastikowe elementy z butelek też możecie je wykorzystać,
– sznurek,
– prostu patyk szerokości ok 60 – 70 cm,
– nożyczki,
Poproście rodziców by w każdej nakrętce zrobili Wam dwie dziurki, ale nie na środku a w dwóch przeciwległych bokach. Przez te dziurki będziecie przewlekać sznurek którego jeden koniec przywiążecie do kija. Między nawleczonymi zakrętkami możecie robić pętelki by nie zsuwały się ,możecie również nawlekać je ciasno jedna obok drugiej Sznurków z nawleczonymi zakrętkami musi być co najmniej kilkanaście. Długość zależy od Was i od tego do czego chcecie tą zasłonę wykorzystać. Zdjęcia będą dla Was inspiracją. Moim zdaniem będzie się świetnie sprawdzać na balkonie lub w drzwiach altanki 😉
Bądźcie cierpliwi, nie spieszcie się. Będzie pięknie.
Magda SłobodzianKategorie

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930