Miesiąc: Kwiecień 2020

Integracja Sensoryczna – Stymulacja zmysłu smaku

Integracja Sensoryczna – Stymulacja zmysłu smaku

Propozycja dla starszych dzieci

1. Na talerzyku układamy pokrojone kawałki owoców, warzyw i innych produktów, które może dziecko jeść i których zna smak. Następnie zakładamy dziecku opaskę na oczy, tak aby nie widziało, jaki kawałek mu podajemy. Zadanie polega na odgadnięciu przez dziecko, za pomocą zmysłu smaku, wszystkich produktów.

2. Możemy uatrakcyjnić pierwsze zadanie i przygotować dwa takie same zestawy produktów, a następnie urządzić konkurs w odgadywaniu smaków dla dwóch osób – kto odgadnie ich więcej.  

UWAGI:

– zadania te można często powtarzać, i za każdym razem możemy je utrudniać zwiększając liczbę produktów lub całkowicie ją zmieniając.

– dla ułatwienia, możemy wydrukować obrazki pokrojonych produktów, wtedy dziecko będzie mogło wskazywać produkt, którego smak poczuło.


Religia – Dziękujemy Maryi za opiekę nad naszą Ojczyzną

Katecheza

Kl. Branżowa                                                                                                                                  30.04.2020r

Temat: Dziękujemy Maryi za opiekę nad naszą Ojczyzną  (Uroczystość NMP Królowej Polski).

Rozpoczynamy lekcję od znaku krzyża i modlitwy: Ojcze nasz.

             Przypominam, że miesiąc maj jest związany z kultem Maryi , a dnia 3 maja (w tym roku jest to dzień 2 maja) obchodzona jest w Polsce Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  i  jej centralne obchody odbywają się na Jasnej Górze w Częstochowie. Warto też wskazać na: słowa Pana Jezusa na krzyżu, który przez osobę Św. Jana dał nam swoją matkę mówiąc: „Niewiasto oto syn Twój”, „Oto Matka Twoja” (J 19,26-27) oraz wstawiennictwo Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej.

            Wspomniane tutaj wydarzenia Biblijne mówią nam o tym, że Maryja z woli Bożej jest Matką nie tylko Jezusa, ale wszystkich ludzi ochrzczonych – całego Kościoła, wstawia się za nami u Boga i opiekuje się nami jak swoimi dziećmi. 

Zadanie nr 1.

              Proszę, aby uczniowie (oglądając przedstawione tutaj ilustracje) przeczytali z uwagą podany tekst i zapoznali się z wybranymi, ale ważnymi wydarzeniami z historii Polski – ukazującymi również tradycję kultu Maryi jako Królowej Polski. 

Ilustracja nr.1  przedstawia obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

C:\Users\Admin\Pictures\2020-04-30\Phone\DCIM\Camera\20200430_093744.jpg

          Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej jest jednym z najbardziej znanych i czczonych obrazów na świecie. W 1384r. Władysław, książę Opola, pozostawił antyczny obraz Matki Bożej na Jasnej Górze, oddając go pod opiekę ojcom Paulinom, przybyłym z Węgier. Obraz ten jest znakiem niewidzialnej, ale rzeczywistej obecności Maryi. Według tradycji  obraz został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu, przy którym Święta Rodzina (Pan Jezus, Maryja i Józef) modliła się i spożywała posiłki. Od samego początku, kiedy przywieziono święty wizerunek ze wschodu – cudowny obraz – zasłynął licznymi cudami.

C:\Users\Admin\Pictures\2020-04-30\Phone\DCIM\Camera\20200430_095803.jpg

              W burzliwych dziejach Polski: pod zaborami, podczas wojen i w czasie klęsk, Maryja nie pozwalała zgasnąć nadziei – jednoczyła i wybawiała. Broniła nasz naród przed Turkami, Tatarami, Szwedami, bolszewikami i innymi. Należy tu wymienić dwa wydarzenia z dziejów Polski:  obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655r. i cud nad Wisłą w 1920r. Gdy król Szwecji uderzył na Polskę i bez większego trudu dotarł na południe kraju, nad Polską zawisła groźba utraty niepodległości. Klasztor jasnogórski opierał się najeźdźcy przez 40 dni i pozostał niezwyciężony.  Po odstąpieniu Szwedów nagle odwróciły się losy całej wojny i losy Polski. Wróg został oddalony. 1 kwietnia 1656r. Król  Polski Jan Kazimierz uroczystym ślubowaniem w katedrze lwowskiej oddał Polskę pod opiekę Matki Bożej obierając Maryję za patronkę i  Królową Polski. W ciągu długich lat niewoli pod zaborami oraz podczas I i II wojny światowej z ambony jasnogórskiej płynęły słowa nadziei na zwycięstwo. Mimo zakazów wierni pielgrzymowali do swojej Matki, aby zaczerpnąć nadziei na lepsze jutro. Po wyzwoleniu Polski Jasna Góra stała się wierną twierdzą polskości i duchową stolicą naszego narodu. Ufność we wstawiennictwo Jasnogórskiej Matki wyraża się we wzrastającej liczbie pielgrzymów polskich i zagranicznych.

 Ilustracja nr.3 przedstawia grupę pielgrzymów idących na Jasną Górę.

C:\Users\Admin\Pictures\2020-04-30\Phone\DCIM\Camera\20200430_095248.jpg

Warto też podkreślić to, że  8 września 2017r. obchodziliśmy 300 lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, (której to koronacji dokonał w 1717r. biskup Krzysztof Szembek, a na uroczystości przybyło około 200 tysięcy ludzi). 

C:\Users\Admin\Pictures\2020-04-30\Phone\DCIM\Camera\20200430_095141.jpg

         Na imię wiernego jasnogórskiego pielgrzyma zasłużył sobie ojciec Święty Jan Paweł II. Wielokrotnie pielgrzymował do Jasnogórskiej Królowej jako student, ksiądz, biskup i papież.

C:\Users\Admin\Pictures\2020-04-30\Phone\DCIM\Camera\20200430_094212.jpg

I my możemy stawać się pielgrzymami duchowymi, modląc się codziennie o godz.21.00 wieczornym apelem jasnogórskim.  Bądźmy wiernymi dziećmi Maryi, której tak wiele zawdzięczamy.

Pozdrawiajmy Ją często piękną modlitwą „Zdrowaś Maryjo” i pozwólmy aby Ona kierowała naszym życiem. Kolejna ilustracja poniżej przedstawia Klasztor Jasnogórski w Częstochowie.

C:\Users\Admin\Pictures\2020-04-30\Phone\DCIM\Camera\20200430_094806.jpg

            Zbliżająca się w dniu 2 maja 2020r. Uroczystość NMP Królowej Polski, która jest obchodzona w Kościele w Polsce – wyraża wiarę Narodu Polskiego w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej.

Zadanie nr.2

             Proszę, aby uczniowie korzystając z Internetu i innych materiałów (np. książek) napisali krótkie wypracowanie (minimum 10 zdań) na temat: bohaterskiej obrony klasztoru Jasnogórskiego przed Szwedami w roku 1655. Jakie znaczenie miało to wydarzenie dla historii Narodu Polskiego. 

             Na zakończenie lekcji modlitwa:  Pod Twoją obronę – w intencji  podziękowania Maryi Królowej Polski za opiekę nad naszą Ojczyzną i za opiekę nad nami. 

Bogusław CzarnyBaśnie Braci Grimm: „O Rybaku i rybce„

Category : bez kategorii

Zapraszam do wysłuchania!  Baśnie Braci Grimm: „O Rybaku i rybce„ , czyta Agnieszka Kowalczyk

Etyka – 30.04.2020 – Szacunek do siebie to zaufanie do siebie

Etyka      

30.04.2020 r 

Witam Was Panowie.

Na dzisiejszej lekcji przeanalizujcie zamieszczony poniżej tekst i spróbujcie odpowiedzieć na pytanie:

Jak nauczyć się szacunku do siebie ? 

Szacunek do siebie to zaufanie do siebie, sympatia i akceptacja samego siebie. Dbanie o swoje potrzeby, rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny. Chęć podejmowania wyzwań i stawiania sobie kolejnych, realnych do osiągnięcia celów. Osoba, która nie szanuje siebie odznacza się niską samooceną, niskim poczuciem własnej wartości i brakiem pewności siebie.

Jak na nasze życie wpływa brak szacunku do siebie?

Osoba niepewna siebie, niedoceniająca siebie może mieć trudności ze znalezieniem lepszej pracy, zbudowania trwałej i dobrej relacji. Może również być podatna na manipulacje i wykorzystywanie ze strony innych ludzi (zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym).

Reakcją osoby z niską samooceną na trudności w relacjach czy wykonywanych zadaniach może być, wycofanie wynikające z niepewności lub agresja wywołana lękiem przed zobaczeniem przez innych jej słabości lub braków.

Czy skoro brak szacunku do siebie ma realnie negatywny wpływ na nasze codzienne życie to czy da się go nauczyć? Jest to możliwe i bardzo wartościowe, choć droga do pokonania nie jest łatwa.

Jak pokochać siebie?

Nie ma ludzi idealnych. Nawet gdyby istnieli, to prawdopodobnie byliby nudni 😉

Po pierwsze trzeba sobie uświadomić, że nigdy nie byliśmy, nie jesteśmy i nigdy nie będziemy idealni. Zatem dążenie do takiego stanu jest stratą czasu i energii na proces, który nie ma szansy zakończyć się sukcesem. Skupiając się na wyobrażonym lub wymarzonym obrazie siebie nie mamy szansy poznać siebie takimi, jakimi jesteśmy rzeczywiście, jakie mamy zdolności, talenty i predyspozycje. A to właśnie one są naszą siłą i furtką do osiągania celów, realizacji marzeń i budowania wartościowych, głębokich i trwałych relacji z innymi ludźmi. I tu ważną kwestią jest to, że w tych dążeniach popełniamy i będziemy popełniać błędy. Mamy do nich prawo. Odbierając sobie to przyzwolenie wykorzystujemy te potknięcia do zdewaluowania siebie, zamiast do refleksji i własnego rozwoju.

Być prawdziwym

Drugim elementem jest autentyczność, czyli życie w prawdzie z własnymi wartościami, przekonaniami, uczuciami i emocjami. Zdarza się, że w zależności od miejsca czy towarzystwa, zakładamy różne maski, które mają służyć pokazaniu siebie takimi, jakimi uważamy że zostaniemy zaakceptowani, polubieni, docenieni. Tylko czy naprawdę chodzi o to, żeby dla innych wartościowa była nasza chwilowa imitacja? Raczej nikomu nie zależy tylko na tym. Chcemy być kochani i akceptowani tacy, jacy jesteśmy. Pokochanie siebie możliwe będzie tylko wtedy, kiedy będziemy prawdziwi, szczerzy i autentyczni.

Zaufać sobie

Kolejnym etapem powinno stać się samodzielne decydowanie i dokonywanie wyborów. Samodzielne, czyli takie, którego naprawdę chcesz, które wynika z Twojego przekonania, potrzeby, chęci, a nie z tego, że „inni” tak chcą, bądź czegoś oczekują. Najłatwiej zacząć od drobnych rzeczy, które nie będą rodzić zbyt dużego napięcia czy lęku (np. weekendowy wyjazd, pójście na spotkanie towarzyskie bądź rezygnacja z niego).

Wziąć odpowiedzialność

Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na najtrudniejszy, ale jednocześnie najistotniejszy element, czyli wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Nie szukaj winnych w otoczeniu, ani wymówek we własnych brakach, czy ograniczeniach. Nie wmawiaj sobie co „musisz” czy „powinieneś”. Zapytaj siebie czego chcesz i do tego dąż. Konsekwentnie realizuj zaplanowane cele (ich poszczególne, kolejne elementy). Jeśli jutro chcesz być inna/inny, jeśli jutro chcesz coś umieć czy coś osiągnąć to nie ma innej drogi, jak rozpoczęcie zmiany czy realizacji planu dzisiaj.

Dziękuję za chwilę uwagi i do zobaczenia.

Pozdrawiam i życzę miłego odpoczynku na majówce.

Elżbieta Sobolewska


30.04.20 – Klasa 3E

FOS Hymn – pieśń o podniosłym charakterze, która powstaje na cześć osoby, idei, wydarzenia, zjawiska, państwa lub Boga. Hymn państwowy – uroczysta pieśń o patriotycznym charakterze, używana jako symbol danego państwa https://autyzmopole.pl/?p=10948

PP Ogrodnictwo Czy u Was też już kwitną rododendrony i azalie? U mnie zaczęły powoli kwitnąć. Mają już pierwsze kwiatki. Przez cały maj będzie można podziwiać piękno tych roślin https://autyzmopole.pl/?p=10974

ZK Plastyka Zapraszamy do wykonania flagi z użyciem barwionego samodzielnie ryżu https://autyzmopole.pl/?p=10725

PP Z.Kulinarne W kuchni można się świetnie bawić! Proszę przygotować składniki z listy i wykonać czynności zgodnie z instrukcją. Efekt końcowy będzie nie tylko smaczny i zdrowy ale i piękny https://autyzmopole.pl/?p=10729

P.Psychologiczna Czas na małe przypomnienie czterech podstawowych emocji: radości ,złości, smutku oraz strachu https://autyzmopole.pl/?p=10714

Muzyka Zaliczany do polskich tańców narodowych Polonez powstał na przełomie XVI i XVII wieku i tańczony był na dworach magnackich i szlacheckich jako wyraz oddania hołdu, szacunku królowi czy też starszyźnie. W muzyce ludowej w zależności od regionu określany był jako chodzony, powolny, wielki, gęsi, chmielowy. Na wsiach polskich tańczony był głównie w czasie obrzędów weselnych.https://autyzmopole.pl/?p=10969


Terapia zajęciowa. Pojemnik na reklamówki z butelki PET

Witajcie
Dzisiaj zajęcia o recyklingu czyli przetwarzaniu śmieci na przedmioty użytkowe. Puste butelki są w każdym domu i prędzej czy później zapełniają nasze kosze na śmieci. My zrobimy z butelki pojemnik na reklamówki które również mają swoje stałe miejsce w naszych gospodarstwach domowych i nie bardzo wiadomo gdzie je przechowywać.
Spójrzcie na zdjęcia , wybierzcie pomysł dla siebie i do dzieła ! Zaproście do pracy bliskich. Ich pomoc się przyda.
Potrzebujecie:
– butelki plastikowej , najlepiej troszkę większej niż 1,5 L jeśli taką macie
– nożyczek lub nożyka
– kolorowych farb akrylowych
– papieru kolorowego, bibuły lub tego czym chcielibyście ozdobić nasz pojemnik.
Jak będzie już gotowy , można go powiesić na ścianie. Trzeba tylko zrobić dziurkę w tylnej części , a na ścianę przykleić haczyk.
Dobrej zabawy. Pozdrawiam.
Magda Słobodzian


Kategorie

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930