13.11.20 – kl 2B – Chemia. – Otrzymywanie soli w reakcji kwasów z metalami.

Category : 2B Chemia Klasa 2B

Obejrzyj doświadczenie chemiczne (oglądać do minuty 6:00):

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

magnez + kwas solny → chlorek magnezu + wodór

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

cynk + kwas solny → chlorek cynku + wodór

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

glin + kwas solny → chlorek glinu + wodór

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

żelazo + kwas solny → chlorek żelaza(II) + wodór

Szereg aktywności metali

Chemicy uporządkowali metale według zmieniającej się aktywności chemicznej. Szereg ten nosi nazwę szeregu aktywności metali

Na podstawie szeregu aktywności metali możemy stwierdzić, że np. sód wypiera wodór z kwasu (powstają wtedy sól i wodór). 

Ilustracja przedstawia szereg aktywności metali w postaci niebieskiego paska, podzielonego na piętnaście kwadratowych pól. W każdym polu umieszczono symbol jednego pierwiastka. Licząc od lewej są to: K, Na, Li, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au, Pt. Wodór, czyli szósty od prawej kwadrat z literą H wyróżniony został czerwonym tłem zamiast niebieskiego. Obszar kwadratów dziewięciu pierwiastków na lewo od wodoru otoczony jest tłem w kolorze czerwonym i nosi podpis Wypierają wodór z kwasów. Obszar kwadratów pięciu pierwiastków na prawo od wodoru otoczony jest tłem w kolorze zielonym i nosi podpis Nie wypierają wodoru z kwasów. Nad szeregiem aktywności znajduje się gruba, niebieska strzałka wskazująca w prawo z napisem Zmniejszenie aktywności chemicznej metali. Poniżej szeregu aktywności podobna niebieska strzałka, ale skierowana w lewo oznaczona jest napisem Zwiększenie aktywności metali.

Obejrzyj film:

Zadanie do wykonania:

Wskaż metale, które reagują z kwasem solnym, tworząc sól i wodę.

Zn, Cu, Mg, Fe, Al

Metale które reagują z HClMetale które NIE reagują z HClOpracowano: Tamila Mukha

Udostępnij:

Kategorie