10.11.20 -Kl. 2B – Chemia – Sposoby otrzymania soli. Reakcja tlenków z kwasami i zasadami.

Category : 2B Chemia Klasa 2B

Obejrzyj film:

Tlenki to połączenia różnych pierwiastków z tlenem. 

Dla przypomnienia:

1. Reakcje tlenków metali z kwasami

Tlenek wapnia przereagował z kwasem solnym. Przemianę opisuje poniższe równanie:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

tlenek wapnia + kwas solny → chlorek wapnia + woda

W wyniku tej reakcji powstały sólwoda.

Obejrzyj wideo z przeprowadzonymi reakcjami chemicznymi na stronie e-podręczników (Doświadczenie 1-3):

https://epodreczniki.pl/a/reakcja-tlenkow-z-kwasami-i-zasadami/D1ESwTrrp

Podczas dodawania tlenków metali do kwasów obserwujemy zanikanie tych tlenków w roztworach kwasów. Zachodzi reakcja chemiczna prowadząca do utworzenia soli. Nie jest to więc proces rozpuszczania. Taki proces nazywa się roztwarzaniem. Tlenki metali roztwarzają się w kwasach.

Ilustracja składa się z trzech sąsiadujących ze sobą zdjęć. Na zdjęciu pierwszym z lewej znajduje się probówka unieruchomiona w łapie statywu. W probówce znajduje się niewielka ilość cieczy zabarwionej na czerwony kolor. Podpis pod probówką informuje, że jest to kwas solny z domieszką oranżu metylowego. Zdjęcie środkowe prezentuje tę samą probówkę oraz statyw z minimalnie większej odległości. Do probówki za pomocą łyżeczki dosypywany jest biały proszek podpisany Tlenek wapnia. Trzecie zdjęcie przedstawia z bliska probówkę, w której poziom płynu jest nieco wyższy, a barwa roztworu pomarańczowa.

2. Reakcje tlenków niemetali z wodorotlenkami


Tlenek węgla(IV) reaguje z wodorotlenkiem wapnia w myśl równania reakcji:

CO+Ca(OH)2→ CaCO3↓ + H2O

tlenek węgla (IV) + wodorotlenek wapnia → węglan wapnia + woda

W wyniku tej reakcji powstały sólwoda.

Obejrzyj wideo z przeprowadzonymi reakcjami chemicznymi na stronie e-podręczników (Doświadczenie 4):

https://epodreczniki.pl/a/reakcja-tlenkow-z-kwasami-i-zasadami/D1ESwTrrp

Zadanie do wykonania:

1. Przepisz do zeszytu podane reakcję chemiczne:

Reakcje tlenków metali z kwasami:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

tlenek wapnia + kwas solny → chlorek wapnia + woda

Reakcje tlenków niemetali z wodorotlenkami

CO+Ca(OH)2→ CaCO3↓ + H2O

tlenek węgla (IV) + wodorotlenek wapnia → węglan wapnia + woda

2. Zaznacz prawidłową odpowiedź :

W wyniku podanych reakcji powstały: sól, kwas, wodorotlenek, woda.

Opracowano: Tamila Mukha

Udostępnij:

Kategorie