Kl. Branżowa 14.05.2020r. – Nakaz misyjny i Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Modlimy się o wiarę dla siebie i innych.

Kl. Branżowa   14.05.2020r.

Temat: Nakaz misyjny i Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Modlimy się o wiarę dla siebie i innych.

Rozpoczynamy od nakreślenia znaku krzyża i wspólnej modlitwy: Ojcze nasz.

Nawiązując do tematu lekcji proszę, aby uczniowie przeczytali fragmenty Ewangelii mówiące o tym, jakie słowa skierował Pan Jezus do uczniów – zanim wstąpił do domu Ojca – do Nieba.

Ewangelia Św. Mateusza 28,19 – 20

Nakaz misyjny

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Ewangelia Św. Marka 16,15 -16; 19

I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony,   a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\zmartwychwstanie_mozaika.jpg

 Należy w tym miejscu zastanowić się nad przeczytanym tekstem biblijnym – co Bóg chce nam powiedzieć przez te słowa? Jak rozumiesz ten tekst?

Mówiąc ogólnie możemy powiedzieć, że Bóg chce (pragnie) aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pan Jezus posyła apostołów go głoszenia prawdy o Królestwie Bożym, o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, i o tym, że On jest naszym Zbawicielem a wiara w Jego samego i w Jego naukę ma zaprowadzić nas do domu Ojca który jest w Niebie. 

Ilustracja poniżej przedstawia Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\Jezus 6.jpg

Boskie posłannictwo, powierzone przez Chrystusa Apostołom, trwać będzie do końca wieków, ponieważ Ewangelia, którą mają przekazywać, jest dla Kościoła po wszystkie czasy źródłem całego jego życia. Dlatego Apostołowie zatroszczyli się o to, by ustanowić swoich następców. Tymi następcami są głównie: papież, biskupi i kapłani, ale również wszyscy ludzie ochrzczeni w Kościele. Tak więc my wszyscy, chrześcijanie zobowiązani jesteśmy do wyznawania przed ludźmi wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Swoim życiem mamy dawać świadectwo innym ludziom aby poznali i uwierzyli w Boga, w Jezusa Chrystusa i Jego naukę.

To właśnie przykład chrześcijańskiego życia i dobre uczynki mają nam dawać siłę przyciągania ludzi do wiary i do Boga.

Ważne jest aby każdy z nas zastanowił się i spróbował odpowiedzieć na pytanie: 

Dokąd jestem posłany, w jakie miejsca, do jakich ludzi, i w jaki sposób mam przyciągac (zachęcać innych do  wiary w Boga?

Może jestem posłany do:

– najbliższej rodziny lub innych opiekunów w domu;

– kolegów, koleżanek i nauczycieli w szkole;

– do innych znajomych – z Kościoła, z wakacji, sąsiadów itp.

Nasze posłannictwo polega na tym, byśmy dla tych ludzi, których na co dzień spotykamy w domu, w szkole, na ulicy byli apostołami niosącymi wiarę. Byśmy zawsze i wszędzie odważnie dawali dobry przykład innym, nieśli prawdę o Jezusie i dawali przykład życia po chrześcijańsku, czyli według Przykazań Bożych.  

A teraz zapraszam was ( uczniów) do zapoznania się z prośbą Matki Bożej, która objawiła się (ukazała)

 13 maja 1917 roku w Fatimie ( miejscowość w Portugalii) trójce dzieci.

 Proszę, aby uczniowie oglądając zamieszczone tutaj ilustracje wysłuchali opowiadania o Matce Bożej Fatimskiej, którą czcimy 13 dnia każdego miesiąca od maja do października.   

Ilustracja nr.1 – przedstawia Matkę Bożą jak ukazała się trójce dzieci.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\Fatima.jpg

Ilustracja nr.2 – przedstawia Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e7e67557d05850f90a35f1c/96826111-cda2-4aeb-9c7d-08480fffda86.jpeg

Ilustracja nr.3 – przedstawia trójkę pastuszków którym ukazała się Matka Boża.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e7e67557d05850f90a35f1c/623732ca-9ae0-43ff-974a-695bcdae25b1.jpeg

Na tej ilustracji widzimy: Łucję Dos Santos (10 lat), Franciszek Marto (9lat), Jacinta Marto (7 lat).

                Należy tu wyjaśnić to, że Matka Boża objawiła się (ukazała się) tym dzieciom w Fatimie, aby ich prosić o modlitwę za ludzi, którzy bardzo grzeszą, za których się nikt nie modli, i z powodu swoich grzechów wiele osób trafia do piekła.  Osoby o których mówiła Matka Boża dzieciom, były to osoby, które nie wierzyły w istnienie piekła. 

Dlatego też, ludzie ci bardzo grzeszyli i po zakończeniu swojego życia na ziemi – trafiali do piekła ( gdzie czekała ich kara za grzechy i złe czyny). Matka Boża pokazała dzieciom wizję piekła i dzieci się bardzo przestraszyły, jednak Matka Boża powiedziała dzieciom: wy się nie bójcie się, wy traficie do Nieba ( do szczęścia wiecznego).

                Maryja prosiła dzieci, aby przychodziły one na miejsce Jej Objawienia każdego 13 dnia w następnych miesiącach, dzieci posłuchały prośbę Pięknej Pani  i przychodziły zobaczyć się z Matką Bożą co miesiąc, aż do października 1917 roku. Również na to miejsce Objawień przychodziło dużo ludzi, wielu z nich nawróciło się i uwierzyło w Boga.

Ilustracja nr.4 – przedstawia ludzi, którzy w dużej liczbie przychodzili zobaczyć Matkę Bożą.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e7e67557d05850f90a35f1c/c04e77c9-c059-482a-a5e1-7de19b6a6a13.jpeg

Dzieci (Łucja, Franciszek i Jacynta) posłuchały Matkę Bożą i codziennie modliły się odmawiając różaniec i inne modlitwy za ludzi, aby się odwrócili się od złego postępowania i stali się dobrymi ludźmi, aby pokochali Boga.

Ta zachęta do modlitwy jest nadal aktualna dzisiaj, ponieważ jest wielu ludzi chorych, zagubionych i grzesznych,  którzy potrzebują naszej modlitwy.

Ilustracja nr.5 – przedstawia Różaniec Święty.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e7e67557d05850f90a35f1c/da88eadc-555b-4fd2-b8c9-33da66ea4f52.jpeg

Módlmy się również i my o potrzebne łaski dla nas i naszych bliskich.

C:\Users\Admin\Desktop\Pulpit\Plakat-–-Matka-Boża-Fatimska-A3.jpg

Zadanie nr.1 

             Proszę, aby uczniowie poszukali informacji w Internecie na temat Objawień Matki Bożej w Fatimie, i napisali wypracowanie (Przynajmniej 10 zdań) na temat: Napisz na czym polegała, co znaczyła Druga lub Trzecia Tajemnica Fatimska objawiona Św. Łucji w 1917 roku. Proszę pisać wyraźnie lub na komputerze. 

Na zakończenie lekcji kreślimy znak krzyża i odmawiamy modlitwę: Pod twoją Obronę…

Dziękuję za uwagę.

                                           Bogusław Czarny

Udostępnij:

Kategorie

maj 2020
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031