23.04.2020r. – Religia – Szkoła Branżowa – W „Tygodniu Miłosierdzia Bożego” staramy się poznać istotę tego nabożeństwa

Kl. 1, 2  Szkoła Branżowa                                                                                                           23.04.2020r.

Temat: W „Tygodniu Miłosierdzia Bożego” staramy się poznać istotę tego nabożeństwa.

Proszę, aby uczniowie  nakreślili znak krzyża i odmówili modlitwę: Ojcze nasz.

          Jako wprowadzenie do tematu lekcji oglądamy obraz: „Jezu ufam Tobie”. Obraz ten przedstawia zmartwychwstałego Pana Jezusa, który objawił się (ukazał się) świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, na obrazie widzimy uniesioną rękę Pana Jezusa do błogosławieństwa, a z Serca Jego wychodzą dwa promienie – biały i czerwony – są to zdroje (łaski) miłosierdzia dla całego świata.

           W dolnej części obrazu widzimy napis: „Jezu ufam Tobie”, to znaczy, że Pan Jezus chce, abyśmy Jemu ufali. Pan Jezus na kartach Pisma Świętego powiedział do uczniów: „Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Należy tutaj wyjaśnić, to że dzieci są ufne, ufają swoim rodzicom i opiekunom, wiedzą, że bez ich pomocy nie poradziliby sobie w życiu. A rodzice, którzy kochają swoje dzieci opiekują się nimi, zapewniają bezpieczny dom i wychowują je, aby były dobrymi ludźmi jak dorosną. 

         My też mamy ufać Panu Jezusowi, nie lękać się, tylko z wiarą prosić Go o wszelką pomoc w trudnych chwilach, o dobrych ludzi, którzy będą przy nas, o pokój i radość w sercu. Wystarczy, abyśmy powtarzali słowa tej krótkiej modlitwy: Jezu ufam Tobie.

C:\Users\Admin\Pictures\2020-04-20\Phone\DCIM\Camera\20200420_130900.jpg

 Święta Siostra Faustyna (ilustracja nr.2) jest apostołką  Bożego miłosierdzia i przekazała ludziom na całym świecie słowa, które powiedział do niej Pan Jezus, które zapisała w swoim Dzienniczku. Pan Jezus chce, abyśmy pełnili dzieła miłosierdzia, a to znaczy, abyśmy się wzajemnie kochali i pomagali sobie poprzez dobre czyny, dobre słowa, modlitwę i  jałmużnę dla najbardziej potrzebujących.

C:\Users\Admin\Pictures\2020-04-21\Phone\DCIM\Camera\20200421_134509.jpg

Zadanie nr.1

Proszę, aby uczniowie z uwagą i zrozumieniem przeczytali tekst umieszczony poniżej.

             W nawiązaniu do tematu lekcji  należy tu wyjaśnić – na czym polega istota nabożeństwa do  Miłosierdzia Bożego? Jego istotą jest postawa ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich.              Ufność w tym nabożeństwie rozumiana jest jako wewnętrzna postawa wobec Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli. Na taką postawę składa się wiele cnót, z których najważniejsze to: wiara, nadzieja i miłość oraz pokora. Słowa: Jezu ufam Tobie – są właściwą odpowiedzią człowieka na poznanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i doświadczenie jej we własnym życiu. „Łaski z Mojego miłosierdzia – powiedział Pan Jezus – czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma” (Dz.1578). 

              Miłosierdzie wobec bliźnich jest – obok ufności – drugim istotnym elementem tego nabożeństwa. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim – przypomina Pan Jezus przez s. Faustynę podstawowy chrześcijański obowiązek – nie możesz się od tego usunąć ani wymówić . Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz.742).

             Warto tutaj podkreślić to, że Pan Jezus pragnie, aby Jego czciciele spełnili w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości ku Niemu przez dobry czyn, słowo lub modlitwę. Wyjaśnił też, że większą zasługę ma miłosierdzie wobec duszy i dodał, że na to nie potrzeba zasobów materialnych. Miłosierdzie może i powinien świadczyć każdy człowiek. Jest to wymaganie, jakie przed każdym ochrzczonym stawia Ewangelia (Pismo Święte). 

Zadanie nr.2 

            Proszę, aby uczniowie odszukali  (w Internecie lub w książeczce „Droga do nieba” ) informacje o uczynkach miłosierdzia: co do ciała i co do duszy, i wypisali w punktach te uczynki. Proszę też odpowiedzieć na pytanie: czy ja okazuję miłosierdzie bliźnim ( jeśli tak, to proszę podać przynajmniej jeden lub więcej przykładów).

            Na zakończenie lekcji  kreślimy znak krzyża i uczestniczymy w modlitwie  do Boga za wstawiennictwem św. Faustyny o potrzebne dla nas łaski miłosierdzia Bożego, o zdrowie , o radość.

Bogusław Czarny

Udostępnij:

Kategorie

kwiecień 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930