FORMY POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE DOWOZU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY 

I. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom:
a) pięcioletnim,
b) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat,
c) z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
– bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom realizację obowiązku wychowania przedszkolnego, albo
– zwrot kosztów dojazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

II. Dzieci objęte wychowaniem szkolnym

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie:
a) uczniom niepełnosprawnym, objętych kształceniem i wychowaniem specjalnym lub integracyjnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
b) uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice;
c) udziału dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

WAŻNE: Niepełnosprawności sprzężone – występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

Udostępnij:

Kategorie

czerwiec 2022
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930