12.11.20 – 2A – RW – Rozwijamy myślenie logiczne.

Kolejne obrazki w rzędach zmieniają się według pewnego pomysłu.

Narysuj co powinno się znaleźć w pustych rankach:

Opracowano: Tamila Mukha

Udostępnij:

Kategorie